หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 84 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2553 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
710
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าคลองสานหมาก-คลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร แปลงที่ 2 จ.กำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1,710
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว เขาสว่าง และคลองห้วยทราย (ปี 2552)
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว เขาสว่าง และคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2554 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.กำแพงเพชร
500
2548 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ แปลงที่ 2 ปี 2548
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางมะละกอ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
300
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
491
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
365
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
230
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
10
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้า-คลองสวนหมาก ปี 2552
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้า-คลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
350
2539 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอลานกระบือ
   ที่ตั้ง : ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
177
2539 โครงการปลูกและบำรุงประชาอาสา อำเภอลานกระบือ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ลานกระบือ, หนองหลวง, จันทิมา, ประชาสุขสันต์, ช่องลม, โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
195
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง
   พื้นที่ : ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200
2539 โครงการปลูกป่าและบำรุงประชาอาสา ตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : อำเภอลานกระบือ
   ที่ตั้ง : ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
15
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
200
2556 ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้า - คลองสวนหมาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
500
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
710
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
138
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพ้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดกำแพงเพชร แปลงที่ 2
   พื้นที่ : อำเภอพรานกระต่าย
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
350
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จ.กำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
300
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
251
2546 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ แปลงที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
-
2545 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์ แปลงที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
491
2555 โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : โครงการน้อมเกล้า 84 พรรษาฯ จังหวัดกำแพงเพชร
   ที่ตั้ง : ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
3
2553 แปลงปลูกป่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2553 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
30
2549 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ แปลงที่ 3จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
300
2554 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย (ปี 2554) จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.กำแพงเพชร
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว) ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว) ที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองสวนหมาก-คลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
250
2553 สวนป่าบ้านไร่-ทรงธรรม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
4,420
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
15
2539 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
10
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว) ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2551 โครงการรักน้ำรักป่าถวายแม่ของแผ่นดิน แปลงที่ 1 จ.กำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว-เขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 8 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
150
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 11 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 2 ที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา
   ที่ตั้ง : ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
200
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 2 ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา
   ที่ตั้ง : ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 10 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
140
2562 หน่วยฟื้นสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
160
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสว่างป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 7 กำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาสว่างป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 1จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
25
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านท่ามะเฟืองที่) 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
100
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
90
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2562 หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
130
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 5 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.กำแพงเพชร
170
2564 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านหนองหัววัว) ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507) ที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก
   ที่ตั้ง : ต.โป้งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2558 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
300
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา แปลง 2 ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา แปลง 2
   ที่ตั้ง : ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
150
2561 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
160
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
100
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา แปลง 2 ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา แปลง 2
   ที่ตั้ง : ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย
   ที่ตั้ง : ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
150
2562 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
150
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
248
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
2563 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.สักงาม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
170
 
รวม
23,634
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :