หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ จังหวัดกำแพงเพชร

ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 710 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าเขาปางมะละกอ

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 300
22555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 300
32555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 110
42555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 300
52555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 300
62555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 110
72553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุทัศน์ คงแย้ม 110
82553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุทัศน์ คงแย้ม 600

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :