หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าบ้านไร่-ทรงธรรม  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าบ้านไร่-ทรงธรรม

ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
เนื้อที่ : 4420 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 100
22555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 230
32555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 200
42555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 200
52555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50
62555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 270
72555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 200
82555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 75
92555 พ้นการบำรุง นายประจักษ์ สุวรรณเดช 289
102555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 447
112555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50
122555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 480
132555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 100
142555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 25
152555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 100
162555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 50
172555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 653
182555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 400
192555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 500
202553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายประจักษ์ สุวรรณเดช 230

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :