หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 16 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2554 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทับช้างที่ ๑ จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3
2551 โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2551 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
   ที่ตั้ง : ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
76
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอควนเนียง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ควนเนียง จ.สงขลา
10
2556 โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
50
2551 โครงการ "รักแม่ รักษาป่า" ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว
   ที่ตั้ง : ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
76
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอนาทวี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาทวี จ.สงขลา
130
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหาดใหญ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
120
2554 โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
2
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
25
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเทพา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพา จ.สงขลา
5
2554 แปลงปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2554 อ.รัตภูมิ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนทับช้าง
   ที่ตั้ง : ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3
2545 โครงการปลูกป่าเขาแดน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
50
2544 สวนป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
50
2556 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ และป่าควนกำแพง ที่ 1 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าึควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
200
2551 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ : พื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ
   ที่ตั้ง : ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
230
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ตำบลเขาพระ) ที่ 1 จังหวัดสงขลา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
300
 
รวม
1,330
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :