หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าเขาแดน  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าเขาแดน

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เนื้อที่ : 50 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกำแพง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 50
22555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 100
32554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 100
42553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
52552 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
62551 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
72550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
82549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
92548 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมนึก สุวรรณ์ 150
102547 ปลูกป่า นายสมนึก สุวรรณ์ 50
112546 ปลูกป่า นายสมนึก สุวรรณ์ 50

ข้อมูลสภาพป่า

ปีที่สำรวจ : 2555
ดัชนีพื้นที่ผิวใบ :
มวลชีวภาพ :
ผู้สำรวจ : นายสมนึก สุวรรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หมายเหตุ : นายสมนึก สุวรรณ์ เป็นผู้รายงาน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :