หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

หมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข


สรุปผลข้อมูลหมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูลหมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข
สรุปผลข้อมูลหมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เริ่มโครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(แหล่ง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 53,700-0-0
   - บึงกาฬ11,000-0-0
   - หนองบัวลำภู1200-0-0
   - อุดรธานี11,000-0-0
   - เลย11,200-0-0
   - หนองคาย1300-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 515,500-0-0
   - ขอนแก่น1500-0-0
   - มหาสารคาม1500-0-0
   - ร้อยเอ็ด15,000-0-0
   - กาฬสินธุ์13,500-0-0
   - มุกดาหาร16,000-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 21,300-0-0
   - ราชบุรี1100-0-0
   - กาญจนบุรี11,200-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 313,210-0-0
   - สกลนคร313,210-0-0
รวม
4323,710-0-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :