หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 3725 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2564 รหัสป่าเอกชน : 54767
   ที่ตั้ง : ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-2-99
2564 รหัสป่าเอกชน : 54768
   ที่ตั้ง : ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 53485
   ที่ตั้ง : ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
9-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 54429
   ที่ตั้ง : ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 54985
   ที่ตั้ง : ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 54988
   ที่ตั้ง : ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
10-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 54991
   ที่ตั้ง : ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
5-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 54995
   ที่ตั้ง : ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
19-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55000
   ที่ตั้ง : ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55007
   ที่ตั้ง : ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
23-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55009
   ที่ตั้ง : ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55011
   ที่ตั้ง : ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55018
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
6-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55028
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55030
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55034
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55036
   ที่ตั้ง : ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55040
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
6-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55043
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55044
   ที่ตั้ง : ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55048
   ที่ตั้ง : ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55051
   ที่ตั้ง : ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55052
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55053
   ที่ตั้ง : ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
1-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55055
   ที่ตั้ง : ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55059
   ที่ตั้ง : ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
-
2564 รหัสป่าเอกชน : 55061
   ที่ตั้ง : ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55071
   ที่ตั้ง : ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2564 รหัสป่าเอกชน : 55076
   ที่ตั้ง : ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
-
2564 รหัสป่าเอกชน : 55079
   ที่ตั้ง : ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :