หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,65114,105-2-42.9
   - เชียงใหม่1,0539,121-0-43.5
   - ลำพูน5984,984-1-99.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,23823,159-1-14.1
   - พะเยา1,37710,112-0-18.1
   - เชียงราย1,86113,047-0-96
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,64438,640-2-92.65
   - ลำปาง4,06726,450-1-20.1
   - อุตรดิตถ์1,57712,190-1-72.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,37523,723-0-27
   - กำแพงเพชร5498,530-2-81
   - ตาก9707,666-2-52
   - สุโขทัย8567,525-2-94
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1,09913,713-0-39
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา1084-2-0
   - อ่างทอง39263-0-25
   - ลพบุรี4036,381-1-41
   - สิงห์บุรี30150-0-6
   - ชัยนาท1962,387-1-22
   - สระบุรี4204,428-3-45
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 6,614280,790-3-89.82
   - บึงกาฬ87911,468-2-95
   - หนองบัวลำภู8838,845-3-14
   - อุดรธานี1,60121,025-3-73.63
   - เลย1,845223,426-3-73.19
   - หนองคาย1,40616,023-2-34
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 7,76362,219-2-35
   - ขอนแก่น2,14116,199-0-78
   - มหาสารคาม1,37112,141-3-75
   - ร้อยเอ็ด1,79313,595-1-39
   - กาฬสินธุ์1,36511,811-1-91
   - มุกดาหาร1,0938,471-2-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 5,96163,701-3-50
   - นครราชสีมา2,23529,048-3-49
   - บุรีรัมย์96510,149-0-43
   - สุรินทร์1,1199,129-0-28
   - ชัยภูมิ1,64215,374-3-30
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,51924,442-1-60.7
   - ชลบุรี812,377-3-86
   - ระยอง7748,478-3-8
   - จันทบุรี3095,742-0-0
   - ตราด3557,843-2-66.7
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,15613,245-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3623,931-2-48
   - กาญจนบุรี3875,532-0-10
   - สุพรรณบุรี2742,879-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,33114,484-2-49
   - สุราษฎร์ธานี7678,182-3-91
   - ระนอง1452,281-0-0
   - ชุมพร4194,020-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,68014,767-1-2.5
   - นครศรีธรรมราช8978,521-1-60.5
   - ตรัง3103,292-3-32
   - พัทลุง4732,953-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 1,0398,163-0-29
   - สงขลา9316,943-3-83
   - สตูล951,122-1-63
   - ปัตตานี1396-2-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,60010,383-1-75
   - แพร่7964,856-0-56
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 2,68129,790-1-4.3
   - นครสวรรค์1,06511,041-1-32
   - อุทัยธานี8839,293-3-95
   - พิจิตร7339,454-3-77.3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,70630,520-1-82.9
   - พิษณุโลก1,97017,358-2-23.9
   - เพชรบูรณ์73613,161-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4,16134,351-0-10
   - สกลนคร2,01417,432-0-16
   - นครพนม1,0548,447-1-42
   - มุกดาหาร1,0938,471-2-52
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,28036,139-3-40
   - ศรีสะเกษ1,2866,742-3-53
   - อุบลราชธานี1,17610,538-1-85
   - ยโสธร8577,372-3-33
   - อำนาจเจริญ96111,485-2-69
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,26515,663-1-83.1
   - ฉะเชิงเทรา1912,630-1-10
   - ปราจีนบุรี6057,145-0-73.1
   - นครนายก37376-0-0
   - สระแก้ว4325,512-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 7199,191-0-21
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4755,737-3-83
   - ประจวบคีรีขันธ์2032,570-2-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 1862,912-0-72.86
   - กระบี่931,745-0-42
   - พังงา71550-0-0
   - ภูเก็ต22617-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 7455,741-2-89
   - ยะลา1621,032-2-30
   - นราธิวาส5834,709-0-59
รวม
60,004771,994-1-27.83
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :