หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,55113,322-0-16.9
   - เชียงใหม่1,0038,778-1-28.5
   - ลำพูน5484,543-2-88.4
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,71730,567-3-3.1
   - พะเยา1,3429,924-0-18.1
   - เชียงราย2,37520,643-2-85
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5,39937,377-2-84.55
   - ลำปาง3,81725,193-2-26
   - อุตรดิตถ์1,58212,184-0-58.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 2,37523,723-0-27
   - กำแพงเพชร5498,530-2-81
   - ตาก9707,666-2-52
   - สุโขทัย8567,525-2-94
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1,03913,030-0-61
   - ปทุมธานี118-0-0
   - พระนครศรีอยุธยา967-2-0
   - อ่างทอง38262-0-25
   - ลพบุรี3786,054-1-94
   - สิงห์บุรี26132-1-2
   - ชัยนาท1932,337-1-22
   - สระบุรี3944,158-2-18
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 6,102226,177-0-32.63
   - บึงกาฬ85811,335-3-35
   - หนองบัวลำภู8638,742-2-32
   - อุดรธานี1,58820,902-3-73.63
   - เลย1,498169,990-1-44
   - หนองคาย1,29515,205-1-48
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 8,02864,377-1-5.09
   - ขอนแก่น2,20217,074-3-50
   - มหาสารคาม1,39412,074-2-76
   - ร้อยเอ็ด1,95514,803-3-88.09
   - กาฬสินธุ์1,32211,328-0-27
   - มุกดาหาร1,1559,095-2-64
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,74934,360-3-53
   - นครราชสีมา1,24214,247-2-30
   - บุรีรัมย์4754,244-1-94
   - สุรินทร์7996,186-3-13
   - ชัยภูมิ1,2339,682-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,65524,957-0-48.4
   - ชลบุรี1053,100-1-84
   - ระยอง7549,048-1-24.2
   - จันทบุรี4557,711-0-0
   - ตราด3415,097-1-40.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1,08812,420-1-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี3343,481-2-48
   - กาญจนบุรี3695,281-0-10
   - สุพรรณบุรี2522,755-3-40
   - นครปฐม132822-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,31614,079-3-22
   - สุราษฎร์ธานี8098,481-0-64
   - ระนอง1211,958-0-0
   - ชุมพร3863,640-2-58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,75215,432-3-9.5
   - นครศรีธรรมราช9018,597-2-63.5
   - ตรัง3733,801-0-36
   - พัทลุง4783,034-0-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 9417,503-0-70
   - สงขลา8376,296-2-21
   - สตูล911,109-3-66
   - ปัตตานี1396-2-83
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 5912,143-3-20
   - แม่ฮ่องสอน5912,143-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,62410,631-0-83
   - แพร่8205,103-3-64
   - น่าน8045,527-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 4,22850,890-3-70.7
   - นครสวรรค์1,63519,753-0-77
   - อุทัยธานี1,34817,207-0-51.5
   - พิจิตร1,24513,930-2-42.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,75131,341-3-88.9
   - พิษณุโลก2,01518,180-0-29.9
   - เพชรบูรณ์73613,161-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4,41536,935-0-22
   - สกลนคร2,14718,721-0-16
   - นครพนม1,1139,118-1-42
   - มุกดาหาร1,1559,095-2-64
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,47139,089-1-68
   - ศรีสะเกษ1,2866,742-3-53
   - อุบลราชธานี1,26911,993-1-85
   - ยโสธร9118,229-1-61
   - อำนาจเจริญ1,00512,123-2-69
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 1,35616,592-0-79.1
   - ฉะเชิงเทรา2102,894-1-58
   - ปราจีนบุรี6627,750-0-73.1
   - นครนายก52435-2-48
   - สระแก้ว4325,512-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 7209,191-0-21
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4755,737-3-83
   - ประจวบคีรีขันธ์2042,570-2-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 4235,725-2-72.86
   - กระบี่2543,248-2-42
   - พังงา1081,244-0-0
   - ภูเก็ต611,233-0-30.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 6015,260-2-89
   - ยะลา114932-2-30
   - นราธิวาส4874,328-0-59
รวม
59,892725,131-1-45.73
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :