หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
โครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการ
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 1,37811,516-2-82.5
   - เชียงใหม่9307,720-3-72.5
   - ลำพูน4483,795-3-10
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 3,37127,362-3-72.1
   - พะเยา1,1607,877-1-25.1
   - เชียงราย2,21119,485-2-47
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 4,88633,947-3-18.65
   - ลำปาง3,48623,205-3-89.1
   - อุตรดิตถ์1,40010,741-3-29.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1,94418,682-2-51
   - กำแพงเพชร4236,564-2-81
   - ตาก8356,231-0-76
   - สุโขทัย6865,886-2-94
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 7599,703-2-61
   - พระนครศรีอยุธยา437-0-0
   - อ่างทอง20151-0-25
   - ลพบุรี2774,461-1-94
   - สิงห์บุรี2380-1-2
   - ชัยนาท1932,337-1-22
   - สระบุรี2422,636-2-18
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 5,317223,768-3-91.63
   - บึงกาฬ7108,983-0-42
   - หนองบัวลำภู7387,483-0-71
   - อุดรธานี1,37818,146-1-66.63
   - เลย1,390176,188-1-44
   - หนองคาย1,10112,967-3-68
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 7,21156,920-3-11.09
   - ขอนแก่น1,99815,511-3-91
   - มหาสารคาม1,26010,696-3-37
   - ร้อยเอ็ด1,74113,096-3-75.09
   - กาฬสินธุ์1,1369,501-0-27
   - มุกดาหาร1,0768,113-3-81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 3,34531,060-0-33
   - นครราชสีมา1,04812,258-2-30
   - บุรีรัมย์4464,094-1-27
   - สุรินทร์7145,775-0-60
   - ชัยภูมิ1,1378,932-0-16
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 1,35820,976-0-21.4
   - ชลบุรี822,293-3-21
   - ระยอง6037,560-1-24.2
   - จันทบุรี4066,862-0-0
   - ตราด2674,259-3-76.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 7769,174-3-98
   - สมุทรปราการ180-0-0
   - ราชบุรี2272,375-0-48
   - กาญจนบุรี2994,331-0-10
   - สุพรรณบุรี2072,165-3-40
   - นครปฐม42223-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 9069,228-3-11
   - สุราษฎร์ธานี6116,173-3-44
   - ระนอง62965-0-0
   - ชุมพร2332,089-3-67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1,24610,807-1-20.5
   - นครศรีธรรมราช7336,719-1-41.5
   - ตรัง2092,249-0-36
   - พัทลุง3041,838-3-43
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 6624,444-1-42
   - สงขลา5783,434-0-73
   - สตูล74927-3-66
   - ปัตตานี1082-1-3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 3451,542-3-20
   - แม่ฮ่องสอน3451,542-3-20
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 1,3198,393-0-83
   - แพร่6203,732-3-64
   - น่าน6994,660-1-19
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,79244,742-3-70.7
   - นครสวรรค์1,46517,687-0-77
   - อุทัยธานี1,21114,924-0-51.5
   - พิจิตร1,11612,131-2-42.2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2,46025,888-2-65.9
   - พิษณุโลก1,76614,353-3-6.9
   - เพชรบูรณ์69411,534-3-59
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 4,01132,633-2-57
   - สกลนคร2,02517,710-0-16
   - นครพนม9106,809-2-60
   - มุกดาหาร1,0768,113-3-81
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,00934,663-1-15
   - ศรีสะเกษ1,1045,547-3-53
   - อุบลราชธานี1,19711,069-1-85
   - ยโสธร8407,414-2-23
   - อำนาจเจริญ86810,631-1-54
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 98412,694-3-86.1
   - ฉะเชิงเทรา1722,482-1-58
   - ปราจีนบุรี4205,372-3-80.1
   - นครนายก50377-2-48
   - สระแก้ว3424,462-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 6467,961-0-21
   - สมุทรสงคราม41882-2-37
   - เพชรบุรี4364,937-3-83
   - ประจวบคีรีขันธ์1692,140-2-1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 3284,575-2-64.86
   - กระบี่2142,566-0-59
   - พังงา61973-0-0
   - ภูเก็ต531,036-2-5.86
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 4053,679-2-89
   - ยะลา75537-2-30
   - นราธิวาส3303,142-0-59
รวม
51,458644,370-3-86.43
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :