หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก241267
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์113669
10 กระถินเทพา1,1998,357
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์44366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก7-
15 กระบาก3-
16 กระบาก,พะยอม,ยางนา11
17 กระพี้26
18 กระพี้เขาควาย36
19 กฤษณา2791,944
20 กฤษณา และยางพารา12
21 กอ1-
22 ก่อ11
23 กันเกรา3741,140
24 กัลปพฤกษ์713
25 ขนุน262
26 ขนุนป่า1-
27 ขี่หนอน11
28 ขี้หนอน11
29 ขี้เหล็ก10735
30 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
31 ขี้เหล็ก สะเดา2-
32 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
33 ขี้เหล็กบ้าน1992
34 ขุนไม้16
35 คละชนิด55384
36 คละชนิดไม้89686
37 คอแห้ง1-
38 คูณ211
39 คูน1-
40 เคี่ยม79588
41 เคี่ยมคะนอง42
42 แคทราย1-
43 แคนา298202
44 แคนา สะเดา2-
45 แคนา สะเดา 2-
46 แคป่า1-
47 จันหอม1-
48 จามจุรี1628
49 จำปา1-
50 จำปาทอง351
51 จำปาป่า4241,990
52 จำปี1-
53 จิก110
54 จิกนม39
55 เฉียงพร้านางแอ947
56 เฉียงพล้านางแอ1-
57 ชงโค2-
58 ชมพูพันธ์ุ์ทิพย์11
59 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
60 ชันพู่102
61 ชิงชัน310288
62 แดง1,6472,795
63 แดง ประดู่ป่า1-
64 แดง พะยูง2-
65 แดง,ประดู่ป่า62431
66 ต.ทอง,สัก31370
67 ตะกู26129
68 ตะเคียน77347
69 ตะเคียนชันตาแมว12
70 ตะเคียนทอง4,62818,685
71 ตะเคียนหิน2799
72 ตะเตียนทอง12
73 ตะแบก42
74 ตะแบกนา49129
75 ตะแบกเลือด1-
76 ตะเีคียนทอง1-
77 ตาเสือ117
78 ตำเสา19-
79 ตีนเป็ด1-
80 เต็ง85
81 ทรงบาดาล1-
82 ทะลอก1-
83 ทัง531
84 เทพทาโร2661
85 เทียม1-
86 นน119
87 นนทรี1-
88 นนทรีป่า94
89 นากบุด131
90 นางพญาเสือโครง11
91 บุนนาค1-
92 ประ24-
93 ประดุ๋1-
94 ประดู่2,48016,961
95 ประดู่1-
96 ประดู๋2-
97 ประดู่ 1-
98 ประดู่ พะยูง5-
99 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
100 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
101 ประดู่,พะยูง,แดง2-
102 ประดู่,สัก30325
103 ประดู่แดง1-
104 ประดู่บ้าน197111
105 ประดูป่า9108
106 ประดู่ป่า7,07017,659
107 ประดู่ป่า 851
108 ประดู่ป่า แดง1-
109 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
110 ประดู่ป่า พะยูง119-
111 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
112 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
113 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
114 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
115 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
116 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
117 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
118 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
119 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
120 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
121 ประดู่ป่า สัก1-
122 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
123 ประดู่ป่า,สัก1081
124 ปีป19
125 ไผ่10-
126 ไผ่ซาง8183
127 ไผ่ซางกม่น 1-
128 ไผ่่ซางหม่น1-
129 ไผ่ซา่งหม่น1-
130 ไผ่ซางหม่น50-
131 ไผ่ทุกชนิด106244
132 ไผ่รวก1296
133 ไผ่หวาน22
134 ฝรั่ง1-
135 ฝาง31
136 พญาไม้16105
137 พญาสัตบรรณ22
138 พนอง1-
139 พยุง4-
140 พระเจ้าห้าพระองค์2-
141 พฤกษ์13-
142 พลวง69220
143 พลับ1-
144 พะยอม1,2545,467
145 พะยุง841
146 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
147 พะยุง,ประดู่,สัก14
148 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
149 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
150 พะยูง12,34835,197
151 พะยูง แดง1-
152 พะยูง ประดู่6-
153 พะยูง ประดู่ป่า11-
154 พะยูง ยางนา3-
155 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
156 พะยูง ยางนา ประดู่1-
157 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
158 พะยูง ยางนา สัก3-
159 พะยูง สัก4-
160 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
161 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
162 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
163 พะยูง สัก ยางนา1-
164 พะยูง,ชิงชัน38151
165 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
166 พะยูง,ประดู่24
167 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
168 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
169 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
170 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
171 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
172 พะยูง,ประดู่,สัก22
173 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
174 พะยูง,ยางนา414
175 พะยูง,ยางนา,สัก11
176 พะยูง,สัก14
177 พะยููง17
178 พะวา1-
179 พิลังกาสา1-
180 เพกา4475
181 มะกล่ำ1-
182 มะกอกป่า3-
183 มะขาม411271
184 มะขามบ้าน2-
185 มะขามป้อม14165
186 มะขามเปรี้ยว21-
187 มะค่า26360
188 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
189 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
190 มะค่าแต้2156
191 มะค่าโมง4,3328,115
192 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
193 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
194 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
195 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
196 มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง12
197 มะค่าโมง,สัก,ประดู่,ยางนา,พะยูง14118
198 มะซาง2-
199 มะเดื่อ1-
200 มะพร้าว1-
201 มะม่วง1-
202 มะม่วงหมพานต์1-
203 มะม่วงหินมะพานต์82328
204 มะม่่วงหิมพานต์1-
205 มะม่วงหิมพานต์38-
206 มะม่วงหิมพายต์1-
207 มะเม่า11
208 มะรุม9-
209 มะหาด148
210 มะฮอกกกานี1-
211 มะฮอกกานี2131,025
212 มะฮอกกานีใบใหญ่2,4309,776
213 มะฮฮกกานี10120
214 ไม้แดง1-
215 ไม้ประดู่9120
216 ไม้ป่าไม้ยืนต้น78
217 ไม้ป่าและไม้ยืนต้น1-
218 ไม้สกุลยาง3-
219 ไม้หอม422
220 ยมหอม76376
221 ยมหิน186
222 ยอบ้าน1-
223 ยาง12128
224 ยาง,พะยูง,ตะเคียงทอง11
225 ยางแดง5848
226 ยางนา9,36924,129
227 ยางนา พะยูง1-
228 ยางนา พะยูง ประดู่2-
229 ยางนา พะยูง สัก1-
230 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
231 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
232 ยางนา สัก พะยูง5-
233 ยางนา,แดง,มะค่าโมง,ไผ่,กระบาก1-
234 ยางนา,ตะเคียน11
235 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
236 ยางนา,ตะเคียนทอง21
237 ยางนา,พะยูง,ตะเคียน11
238 ยางนา,มะค่าโมง30389
239 ยางนา,สัก12190
240 ยางนา,สัก,ประดู่12
241 ยางนา,สัก,มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง110
242 ยางพรารา11
243 ยางพารา80316,988
244 ยา่งพารา221
245 ยางพารา 235
246 ยางเหียง16-
247 ยุคาฯ สัก11
248 ยูคา13
249 ยูคา ขี้เหล็ก1-
250 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
251 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
252 ยูคา แคนา4-
253 ยูคา สะเดา13-
254 ยูคา สะเดา 2-
255 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
256 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
257 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
258 ยูคา สะเดา แคนา2-
259 ยูคา สะเดา แคนา 1-
260 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
261 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
262 ยูคาฯ5965,439
263 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
264 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
265 ยูคาฯ สัก1023
266 ยูคาฯสัก11
267 ยูคาริปตัส345
268 ยูคาลิปตัส13,953110,113
269 ยูคาลิปตัส 36
270 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
271 รวม52494
272 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
273 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
274 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
275 รัง113
276 ราชพฤกษ์133
277 สนทะเล249
278 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
279 สนประดิพัทธ์180799
280 สมอเทศ138
281 สมอเทศ 1-
282 สมอไทย1-
283 สมอพิเภก2-
284 สะเดา1,3415,718
285 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
286 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
287 สะเดา แคนนา1-
288 สะเดา แคนา2-
289 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
290 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
291 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
292 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
293 สะเดาเทียม4723,398
294 สะตอ4724
295 สัก33,405273,554
296 สัก 21114
297 สัก ประดู่ ยางนา7-
298 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
299 สัก พะยูง2-
300 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
301 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
302 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
303 สัก, ประดู่66568
304 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
305 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
306 สัก,ประดู่1401,334
307 สัก,ประดู่,แดง96498
308 สัก,ประดู่ป่า46418
309 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
310 สัก,พะยุง1998
311 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
312 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
313 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
314 สัก,พะยูง515
315 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
316 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
317 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง48
318 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
319 สัก,พะยูง,ยางนา220
320 สัก,พะยูง,ยางนา,มะค่าโมง13
321 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
322 สัก,ยางนา68998
323 สัก,ยูคาฯ1486
324 สัตบรรณ1-
325 สาธร106
326 สำรอง1150
327 สำโรง1-
328 สีตัง22
329 สีเสียด2-
330 เสม็ด15158
331 เสม็ด,กันเกรา433
332 เสลา5-
333 หลุมพอ5603,620
334 หว้า6478
335 เหรียง58546
336 อบเชย16220
337 อินทนิน3-
338 อินทนิล2-
339 อินทนิลน้ำ4312
340 อินทนิลบก32139
341 อืนทนิน1-
342 อื่นๆ1-
343 ีรวม110
344 ูประดู่13
345 3241,482
 
รวม
104,982592530.9865
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :