หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก253268
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์83556
10 กระถินเทพา1,1737,808
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์45366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก7-
15 กระบาก4-
16 กระบาก,พะยอม,ยางนา11
17 กระพี้26
18 กระพี้เขาควาย46
19 กฤษณา2071,437
20 กอ1-
21 ก่อ11
22 กันเกรา3921,146
23 กัลปพฤกษ์713
24 ก้ามปู1-
25 ขนุน612
26 ขนุนป่า1-
27 ขี่หนอน11
28 ขี้หนอน11
29 ขี้เหล็ก16960
30 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
31 ขี้เหล็ก สะเดา2-
32 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
33 ขี้เหล็กบ้าน28149
34 ขุนไม้16
35 คละชนิด55384
36 คละชนิดไม้94686
37 คอแห้ง1-
38 คูณ211
39 คูน1-
40 เคี่ยม80605
41 เคี่ยมคะนอง42
42 แคทราย1-
43 แคนา304203
44 แคนา สะเดา2-
45 แคนา สะเดา 2-
46 แคป่า1-
47 จันหอม1-
48 จามจุรี4532
49 จำปาทอง351
50 จำปาป่า4451,974
51 จำปี1-
52 จิก110
53 จิกนม39
54 เฉียงพร้านางแอ947
55 เฉียงพล้านางแอ1-
56 ชงโค2-
57 ชมพูพันธ์ุ์ทิพย์11
58 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
59 ชันพู่102
60 ชิงชัน346293
61 แซะ11
62 แดง1,7632,800
63 แดง ประดู่ป่า1-
64 แดง พะยูง2-
65 แดง,ประดู่ป่า62431
66 ต.ทอง,สัก31370
67 ตะกู1253
68 ตะเคียน51121
69 ตะเคียนชันตาแมว12
70 ตะเคียนทอง4,96919,692
71 ตะเคียนหิน2799
72 ตะแบก24252
73 ตะแบกนา71335
74 ตะแบกเลือด1-
75 ตะเีคียนทอง1-
76 ตาเสือ218
77 ตำเสา19-
78 ตีนเป็ด1-
79 เต็ง135
80 ทรงบาดาล1-
81 ทะลอก1-
82 ทัง219
83 ทุ้งฟ้า11
84 เทพทาโร3065
85 เทียม1-
86 นน119
87 นนทรี1-
88 นนทรีป่า1614
89 นากบุด131
90 นางพญาเสือโครง11
91 บุนนาค1-
92 ประ24-
93 ประดุ๋1-
94 ประดู่2,48416,970
95 ประดู่1-
96 ประดู๋2-
97 ประดู่ 1-
98 ประดู่ พะยูง5-
99 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
100 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
101 ประดู่,พะยูง,แดง2-
102 ประดู่,สัก30325
103 ประดู่แดง1-
104 ประดู่บ้าน201131
105 ประดูป่า9108
106 ประดู่ป่า7,86218,465
107 ประดู่ป่า 851
108 ประดู่ป่า แดง1-
109 ประดู่ป่า พะยุง แดง6-
110 ประดู่ป่า พะยูง118-
111 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
112 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
113 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
114 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
115 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
116 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
117 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
118 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
119 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
120 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
121 ประดู่ป่า สัก1-
122 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
123 ประดู่ป่า,สัก1081
124 ปีป19
125 ไผ่10-
126 ไผ่กิมซุง1-
127 ไผ่ซาง8183
128 ไผ่ซางกม่น 1-
129 ไผ่่ซางหม่น1-
130 ไผ่ซา่งหม่น1-
131 ไผ่ซางหม่น59-
132 ไผ่ทุกชนิด169480
133 ไผ่รวก1296
134 ไผาซางหม่น1-
135 ฝรั่ง1-
136 ฝาง31
137 พญาไม้16105
138 พญาสัตบรรณ22
139 พนอง1-
140 พยุง3-
141 พระเจ้าห้าพระองค์2-
142 พฤกษ์13-
143 พลวง69220
144 พลับ1-
145 พะยอม1,4196,636
146 พะยุง736
147 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
148 พะยุง,ประดู่,สัก14
149 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
150 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
151 พะยูง13,48437,295
152 พะยูง ประดู่6-
153 พะยูง ประดู่ป่า11-
154 พะยูง ยางนา3-
155 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
156 พะยูง ยางนา ประดู่1-
157 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
158 พะยูง ยางนา สัก3-
159 พะยูง สัก4-
160 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
161 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
162 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
163 พะยูง สัก ยางนา1-
164 พะยูง,ชิงชัน38151
165 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
166 พะยูง,ประดู่24
167 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
168 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
169 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
170 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
171 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
172 พะยูง,ประดู่,สัก22
173 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
174 พะยูง,ยางนา414
175 พะยูง,ยางนา,สัก11
176 พะยูง,สัก14
177 พะยููง17
178 พะวา1-
179 พิลังกาสา1-
180 เพกา56225
181 มะกล่ำ1-
182 มะกอกป่า3-
183 มะขาม418271
184 มะขามบ้าน2-
185 มะขามป้อม162303
186 มะขามเปรี้ยว21-
187 มะค่า25360
188 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
189 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
190 มะค่าแต้2356
191 มะค่าโมง4,7128,490
192 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
193 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
194 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
195 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
196 มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง12
197 มะค่าโมง,สัก,ประดู่,ยางนา,พะยูง14118
198 มะซาง2-
199 มะเดื่อ1-
200 มะพร้าว1-
201 มะม่วง2-
202 มะม่วงหมพานต์1-
203 มะม่วงหินมะพานต์82328
204 มะม่่วงหิมพานต์1-
205 มะม่วงหิมพานต์38-
206 มะม่วงหิมพายต์1-
207 มะเม่า11
208 มะรุม9-
209 มะหาด148
210 มะฮอกกกานี1-
211 มะฮอกกานี2181,142
212 มะฮอกกานีใบใหญ่2,68110,758
213 ไม้แดง1-
214 ไม้ประดู่9120
215 ไม้ป่าไม้ยืนต้น78
216 ไม้ป่าและไม้ยืนต้น1-
217 ไม้สกุลยาง511
218 ไม้หอม422
219 ยมหอม88613
220 ยมหิน197
221 ยอบ้าน1-
222 ยาง1061
223 ยาง,พะยูง,ตะเคียงทอง11
224 ยางแดง6050
225 ยางนา10,32625,116
226 ยางนา พะยูง1-
227 ยางนา พะยูง ประดู่1-
228 ยางนา พะยูง สัก1-
229 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
230 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
231 ยางนา สัก พะยูง5-
232 ยางนา,แดง11
233 ยางนา,แดง,11
234 ยางนา,แดง,มะค่าโมง,ไผ่,กระบาก1-
235 ยางนา,ตะเคียน11
236 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
237 ยางนา,ตะเคียนทอง21
238 ยางนา,พะยูง,ตะเคียน11
239 ยางนา,มะค่าโมง30389
240 ยางนา,สัก12190
241 ยางนา,สัก,ตะเคียนทอง,ประดู่ป่า11
242 ยางนา,สัก,ประดู่12
243 ยางนา,สัก,มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง110
244 ยางพารา1595,834
245 ยางเสียน66
246 ยางเหียง16-
247 ยุคาฯ สัก11
248 ยูคา ขี้เหล็ก1-
249 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
250 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
251 ยูคา แคนา4-
252 ยูคา สะเดา13-
253 ยูคา สะเดา 2-
254 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
255 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา55-
256 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
257 ยูคา สะเดา แคนา2-
258 ยูคา สะเดา แคนา 1-
259 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
260 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
261 ยูคาฯ5965,439
262 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
263 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
264 ยูคาฯ สัก1023
265 ยูคาฯสัก11
266 ยูคาริปตัส345
267 ยูคาลิปตัส14,295109,285
268 ยูคาลิปตัส 36
269 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
270 รวม52494
271 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
272 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
273 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
274 รักนา11
275 รัง153
276 ราชพฤกษ์28137
277 สนทะเล249
278 สนประดิพัทธ์174757
279 สมอเทศ138
280 สมอเทศ 1-
281 สมอไทย1-
282 สมอพิเภก2-
283 สะเดา1,4065,708
284 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
285 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
286 สะเดา แคนนา1-
287 สะเดา แคนา2-
288 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
289 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
290 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
291 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
292 สะเดาเทียม4042,480
293 สะตอ4825
294 สัก33,099223,508
295 สัก 21114
296 สัก ประดู่ ยางนา7-
297 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
298 สัก พะยูง2-
299 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
300 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
301 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
302 สัก, ประดู่66568
303 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
304 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
305 สัก,ประดู่1401,334
306 สัก,ประดู่,แดง96498
307 สัก,ประดู่,ตะเคียนทอง,ยางนา,แดง11
308 สัก,ประดู่ป่า46418
309 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
310 สัก,พะยุง1998
311 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
312 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
313 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
314 สัก,พะยูง515
315 สัก,พะยูง,แดง,ยางนา,ตะเคียนทอง11
316 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
317 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
318 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง48
319 สัก,พะยูง,ประดู่ป่า11
320 สัก,พะยูง,ประดู่ป่า,ตะเคียนทอง11
321 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
322 สัก,พะยูง,ยางนา220
323 สัก,พะยูง,ยางนา,มะค่าโมง13
324 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
325 สัก,ยางนา68998
326 สัก,ยูคาฯ1486
327 สัตบรรณ1-
328 สาธร126
329 ส้าน11
330 สำรอง10-
331 สำโรง1-
332 สีตัง22
333 สีเสียด2-
334 เสม็ด17203
335 เสลา6-
336 เสียดช่อ11
337 หลุมพอ6304,226
338 หว้า6478
339 เหรียง58546
340 อบเชย16220
341 อินทนิน3-
342 อินทนิล2-
343 อินทนิลน้ำ4312
344 อินทนิลบก42259
345 อืนทนิน1-
346 อื่นๆ1-
347 ีรวม110
348 ูประดู่13
349 3251,485
 
รวม
108,862537655.4515
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :