หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามชนิดไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
โครงการ :
No.ชนิดไม้จำนวน
(แปลง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 ประดู่ป่า1343
2 ประดู่ป่า พะยูง1-
3 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา1-
4 [ยูคาลิปตัส11
5 lสัก12
6 กระกินยักษ์227
7 กระซิก254268
8 กระถิน1-
9 กระถินณรงค์114669
10 กระถินเทพา1,2688,729
11 กระถินเทพา 121960
12 กระถินยักษ์45366
13 กระถินลูกผสม6-
14 กระบก7-
15 กระบาก4-
16 กระบาก,พะยอม,ยางนา11
17 กระพี้26
18 กระพี้เขาควาย46
19 กฤษณา2992,239
20 กฤษณา และยางพารา12
21 กอ1-
22 ก่อ11
23 กันเกรา4051,160
24 กัลปพฤกษ์713
25 ก้ามปู1-
26 ขนุน612
27 ขนุนป่า1-
28 ขี่หนอน11
29 ขี้หนอน11
30 ขี้เหล็ก17760
31 ขี้เหล็ก แคนา สะเดา2-
32 ขี้เหล็ก สะเดา2-
33 ขี้เหล็ก,มะขาม,ไผ่รวก,สะเดา,ไผ่ซาง1-
34 ขี้เหล็กบ้าน28149
35 ขุนไม้16
36 คละชนิด55384
37 คละชนิดไม้104686
38 คอแห้ง1-
39 คูณ211
40 คูน1-
41 เคี่ยม80605
42 เคี่ยมคะนอง42
43 แคทราย1-
44 แคนา308203
45 แคนา สะเดา2-
46 แคนา สะเดา 2-
47 แคป่า1-
48 จันหอม1-
49 จามจุรี4632
50 จำปา1-
51 จำปาทอง351
52 จำปาป่า4542,007
53 จำปี1-
54 จิก110
55 จิกนม39
56 เฉียงพร้านางแอ947
57 เฉียงพล้านางแอ1-
58 ชงโค2-
59 ชมพูพันธ์ุ์ทิพย์11
60 ชมพูพันธุ์ทิพย์11
61 ชันพู่102
62 ชิงชัน369294
63 แซะ11
64 แดง1,9182,861
65 แดง ประดู่ป่า1-
66 แดง พะยูง2-
67 แดง,ประดู่ป่า62431
68 ต.ทอง,สัก31370
69 ตะกู26129
70 ตะเคียน77347
71 ตะเคียนชันตาแมว12
72 ตะเคียนทอง5,11020,261
73 ตะเคียนหิน2799
74 ตะเตียนทอง12
75 ตะแบก24252
76 ตะแบกนา68336
77 ตะแบกเลือด1-
78 ตะเีคียนทอง1-
79 ตาเสือ218
80 ตำเสา19-
81 ตีนเป็ด1-
82 เต็ง125
83 ทรงบาดาล1-
84 ทะลอก1-
85 ทัง531
86 ทุ้งฟ้า11
87 เทพทาโร3065
88 เทียม1-
89 นน119
90 นนทรี1-
91 นนทรีป่า1514
92 นากบุด131
93 นางพญาเสือโครง11
94 บุนนาค1-
95 ประ24-
96 ประดุ๋1-
97 ประดู่2,48816,970
98 ประดู่1-
99 ประดู๋2-
100 ประดู่ 1-
101 ประดู่ พะยูง5-
102 ประดู่ พะยูง ยางนา4-
103 ประดู่,แดง,พะยูง,มะค่าโมง1-
104 ประดู่,พะยูง,แดง2-
105 ประดู่,สัก32345
106 ประดู่แดง1-
107 ประดู่บ้าน205131
108 ประดูป่า9108
109 ประดู่ป่า8,32318,737
110 ประดู่ป่า 851
111 ประดู่ป่า แดง1-
112 ประดู่ป่า พะยุง แดง8-
113 ประดู่ป่า พะยูง119-
114 ประดู่ป่า พะยูง ยางนา8-
115 ประดู่ป่า พะยูง สัก4-
116 ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
117 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง4-
118 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง1-
119 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก1-
120 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง แดง สัก ยางนา1-
121 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก3-
122 ประดู่ป่า มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา6-
123 ประดู่ป่า มะค่าโมง สัก ยางนา1-
124 ประดู่ป่า สัก1-
125 ประดู่ป่า,มะค่าโมง1197
126 ประดู่ป่า,สัก1081
127 ปีป19
128 ไผ่10-
129 ไผ่กิมซุง1-
130 ไผ่ซาง8183
131 ไผ่ซางกม่น 1-
132 ไผ่่ซางหม่น1-
133 ไผ่ซา่งหม่น1-
134 ไผ่ซางหม่น59-
135 ไผ่ทุกชนิด174486
136 ไผ่รวก1296
137 ไผ่หวาน22
138 ไผาซางหม่น1-
139 ฝรั่ง1-
140 ฝาง31
141 พญาไม้16105
142 พญาสัตบรรณ22
143 พนอง1-
144 พยุง4-
145 พระเจ้าห้าพระองค์2-
146 พฤกษ์16-
147 พลวง69220
148 พลับ1-
149 พะยอม1,4516,650
150 พะยุง841
151 พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
152 พะยุง,ประดู่,สัก14
153 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า412
154 พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า,สัก537
155 พะยูง14,44237,525
156 พะยูง แดง1-
157 พะยูง ประดู่6-
158 พะยูง ประดู่ป่า11-
159 พะยูง ยางนา3-
160 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก1-
161 พะยูง ยางนา ประดู่1-
162 พะยูง ยางนา ประดู่ สัก3-
163 พะยูง ยางนา สัก3-
164 พะยูง สัก4-
165 พะยูง สัก ประดู่ มะค่าโมง9-
166 พะยูง สัก ประดู่ป่า53-
167 พะยูง สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง1-
168 พะยูง สัก ยางนา1-
169 พะยูง,ชิงชัน38151
170 พะยูง,แดง,ประดู่,มะค่าโมง,ตะเคียนทอง1-
171 พะยูง,ประดู่314
172 พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
173 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง5-
174 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง3-
175 พะยูง,ประดู่,ตะเคียนทอง,แดง,ยางนา1-
176 พะยูง,ประดู่,มะค่า4-
177 พะยูง,ประดู่,สัก22
178 พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า48
179 พะยูง,ยางนา414
180 พะยูง,ยางนา,ประดู่,สัก29
181 พะยูง,ยางนา,สัก11
182 พะยูง,สัก14
183 พะยููง17
184 พะวา1-
185 พิลังกาสา1-
186 เพกา56225
187 มะกล่ำ1-
188 มะกอกป่า3-
189 มะเกลือ1-
190 มะขาม418271
191 มะขามบ้าน2-
192 มะขามป้อม166303
193 มะขามเปรี้ยว21-
194 มะค่า26360
195 มะค่า,พะยูง,แดง,ประดู่1-
196 มะค่าดมง ประดู่ป่า1-
197 มะค่าแต้2356
198 มะค่าโมง5,0418,524
199 มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
200 มะค่าโมง ประดู่ป่า 1-
201 มะค่าโมง พะยูง สัก8-
202 มะค่าโมง พะยูง สัก ยางนา1-
203 มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง12
204 มะค่าโมง,สัก,ประดู่,ยางนา,พะยูง14118
205 มะซาง2-
206 มะเดื่อ1-
207 มะพร้าว1-
208 มะม่วง2-
209 มะม่วงหมพานต์1-
210 มะม่วงหินมะพานต์82328
211 มะม่่วงหิมพานต์1-
212 มะม่วงหิมพานต์38-
213 มะม่วงหิมพายต์1-
214 มะเม่า11
215 มะรุม9-
216 มะหาด148
217 มะฮอกกกานี1-
218 มะฮอกกานี2441,256
219 มะฮอกกานีใบใหญ่2,70610,780
220 มะฮฮกกานี10120
221 ไม้แดง1-
222 ไม้ประดู่9120
223 ไม้ป่าไม้ยืนต้น78
224 ไม้ป่าและไม้ยืนต้น1-
225 ไม้สกุลยาง511
226 ไม้หอม422
227 ยมหอม89626
228 ยมหิน207
229 ยอบ้าน1-
230 ยาง12128
231 ยาง,พะยูง,ตะเคียงทอง11
232 ยางแดง6050
233 ยางนา10,92925,734
234 ยางนา พะยูง1-
235 ยางนา พะยูง ประดู่2-
236 ยางนา พะยูง สัก1-
237 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
238 ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า พะยูง1-
239 ยางนา สัก พะยูง5-
240 ยางนา,แดง11
241 ยางนา,แดง,11
242 ยางนา,แดง,มะค่าโมง,ไผ่,กระบาก1-
243 ยางนา,ตะเคียน11
244 ยางนา,ตะเคียน,กันเกรา,ชิงชัน,พะยอม,พะยูง,ประดู่,มะค่า1-
245 ยางนา,ตะเคียนทอง21
246 ยางนา,พะยูง,ตะเคียน11
247 ยางนา,มะค่าโมง30389
248 ยางนา,สัก12190
249 ยางนา,สัก,ตะเคียนทอง,ประดู่ป่า11
250 ยางนา,สัก,ประดู่12
251 ยางนา,สัก,พะยูง,ประดู่,ตะเคียน26
252 ยางนา,สัก,มะค่าโมง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง110
253 ยางพรารา11
254 ยางพารา80316,988
255 ยา่งพารา221
256 ยางพารา 235
257 ยางเสียน66
258 ยางเหียง16-
259 ยุคาฯ สัก11
260 ยูคา13
261 ยูคา ขี้เหล็ก1-
262 ยูคา ขี้เหล็ก แคนา1-
263 ยูคา ขี้เหล็ก สะเดา1-
264 ยูคา แคนา4-
265 ยูคา สะเดา13-
266 ยูคา สะเดา 2-
267 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก6-
268 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา56-
269 ยูคา สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 9-
270 ยูคา สะเดา แคนา2-
271 ยูคา สะเดา แคนา 1-
272 ยูคา สะเดา ชี้เหล็ก แคนา2-
273 ยูคา สะเดาขี้เหล็ก แคนา1-
274 ยูคาฯ5965,439
275 ยูคาฯ ขี้เหล็ก1-
276 ยูคาฯ แคนา สะเดา1-
277 ยูคาฯ สัก1023
278 ยูคาฯสัก11
279 ยูคาริปตัส345
280 ยูคาลิปตัส14,968112,174
281 ยูคาลิปตัส 36
282 ยููคาฯ ขี้เหล็ก แคนา สะเดา1-
283 รวม52494
284 รวมพื่้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ226
285 รวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ47377
286 รวมพื้นทีทีเข้าร่วมโครงการฯ115
287 รักนา11
288 รัง193
289 ราชพฤกษ์28137
290 สนทะเล249
291 สนประดิพัท์ ยมหอม กฤษณา15
292 สนประดิพัทธ์180799
293 สมอเทศ138
294 สมอเทศ 1-
295 สมอไทย1-
296 สมอพิเภก2-
297 สะเดา1,5205,778
298 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา10-
299 สะเดา ขี้เหล็ก แคนา 1-
300 สะเดา แคนนา1-
301 สะเดา แคนา2-
302 สะเดา แคนา ขี้เหล็ก19-
303 สะเดา,ขี่เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง12-
304 สะเดา,ขึ้เหล็ก,ไผ่รวก,มะขาม,ไผ่ซาง5-
305 สะเดา,ประดู่5145
306 สะเดา,ไผ่รวก,ไผ่ซาง1-
307 สะเดาเทียม5163,696
308 สะตอ4925
309 สัก35,670246,445
310 สัก 21114
311 สัก ประดู่ ยางนา7-
312 สัก ประดู่ ยางนา พะยูง1-
313 สัก พะยูง2-
314 สัก พะยูง แดง ประดู่ป่า ยางนา1-
315 สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า1-
316 สัก ยางนา มะค่าโมง ประดู่ป่า แดง1-
317 สัก, ประดู่66568
318 สัก,แดง,ประดู่,พะยูง,ตะเคียนทอง1-
319 สัก,ตะเคียน,แดง,พะยูง,ประดู่2-
320 สัก,ประดู่1401,334
321 สัก,ประดู่,แดง96498
322 สัก,ประดู่,ตะเคียนทอง,ยางนา,แดง11
323 สัก,ประดู่ป่า46418
324 สัก,ประดู่ป่า,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง79500
325 สัก,พะยุง1998
326 สัก,พะยุง,ประดู่,มะค่า1-
327 สัก,พะยุง,มะค่าโมง12
328 สัก,พะยุง,มะค่าโมง,ประดู่14
329 สัก,พะยูง959
330 สัก,พะยูง,แดง,ยางนา,ตะเคียนทอง11
331 สัก,พะยูง,ประดู่,แดง,ตะเคียนทอง1-
332 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่า3-
333 สัก,พะยูง,ประดู่,มะค่าโมง,ยางนา,ตะเคียนทอง48
334 สัก,พะยูง,ประดู่ป่า11
335 สัก,พะยูง,ประดู่ป่า,ตะเคียนทอง11
336 สัก,พะยูง,มะค่าโมง,ประดู่ป่า15
337 สัก,พะยูง,ยางนา220
338 สัก,พะยูง,ยางนา,มะค่าโมง13
339 สัก,มะค่าโมง,ประดู่ป่า11
340 สัก,ยางนา691,012
341 สัก,ยูคาฯ1486
342 สัตบรรณ1-
343 สาธร126
344 ส้าน11
345 สำรอง1150
346 สำโรง1-
347 สีตัง22
348 สีเสียด2-
349 เสม็ด21277
350 เสม็ด,กันเกรา433
351 เสลา7-
352 เสียดช่อ11
353 หลุมพอ6314,227
354 หว้า6278
355 เหรียง58546
356 อบเชย16220
357 อินทนิน3-
358 อินทนิล2-
359 อินทนิลน้ำ4412
360 อินทนิลบก42259
361 อืนทนิน1-
362 อื่นๆ1-
363 ีรวม110
364 ูประดู่13
365 3191,485
 
รวม
116,119580783.7315
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :