หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 383 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2556 รหัสป่าเอกชน : 17377
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17544
   ที่ตั้ง : ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17341
   ที่ตั้ง : ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17374
   ที่ตั้ง : ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17381
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17346
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17353
   ที่ตั้ง : ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17359
   ที่ตั้ง : ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
49-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17350
   ที่ตั้ง : ต.ดวนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19514
   ที่ตั้ง : ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19598
   ที่ตั้ง : ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
50-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19610
   ที่ตั้ง : ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
45-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19621
   ที่ตั้ง : ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
49-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19513
   ที่ตั้ง : ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19626
   ที่ตั้ง : ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
4-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19517
   ที่ตั้ง : ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
5-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19616
   ที่ตั้ง : ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19599
   ที่ตั้ง : ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
11-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19608
   ที่ตั้ง : ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
1-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19586
   ที่ตั้ง : ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19588
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
18-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17367
   ที่ตั้ง : ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
45-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17364
   ที่ตั้ง : ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19620
   ที่ตั้ง : ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
19-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19443
   ที่ตั้ง : ต.ถนนน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19442
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
10-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19611
   ที่ตั้ง : ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
2-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19624
   ที่ตั้ง : ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
29-0-0
2556 รหัสป่าเอกชน : 17371
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
9-0-0
2557 รหัสป่าเอกชน : 19604
   ที่ตั้ง : ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
   สำรวจการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน (ขึ้นทะเบียนสวนป่า)
9-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :