หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2843 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 รหัสป่าเอกชน : 25847
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 รหัสป่าเอกชน : 25921
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-93
2561 รหัสป่าเอกชน : 25598
   ที่ตั้ง : ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-3-81
2561 รหัสป่าเอกชน : 25604
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
26-0-16
2561 รหัสป่าเอกชน : 25637
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25633
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 รหัสป่าเอกชน : 25690
   ที่ตั้ง : ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25789
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 รหัสป่าเอกชน : 25636
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-58
2560 รหัสป่าเอกชน : 33004
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33005
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33008
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33009
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
24-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33011
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33013
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33015
   ที่ตั้ง : ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33017
   ที่ตั้ง : ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33018
   ที่ตั้ง : ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33020
   ที่ตั้ง : ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
30-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33023
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33024
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
28-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33027
   ที่ตั้ง : ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
20-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33028
   ที่ตั้ง : ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33032
   ที่ตั้ง : ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
19-3-9
2560 รหัสป่าเอกชน : 33034
   ที่ตั้ง : ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-3-81
2560 รหัสป่าเอกชน : 33036
   ที่ตั้ง : ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
8-1-14
2560 รหัสป่าเอกชน : 33039
   ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
32-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 33041
   ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
17-1-54
2560 รหัสป่าเอกชน : 33043
   ที่ตั้ง : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-1-38
2560 รหัสป่าเอกชน : 33046
   ที่ตั้ง : ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :