หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2808 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 รหัสป่าเอกชน : 25921
   ที่ตั้ง : ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-93
2561 รหัสป่าเอกชน : 25598
   ที่ตั้ง : ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-3-81
2561 รหัสป่าเอกชน : 25604
   ที่ตั้ง : ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
26-0-16
2561 รหัสป่าเอกชน : 25637
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2561 รหัสป่าเอกชน : 25633
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 รหัสป่าเอกชน : 25847
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
85-1-43
2561 รหัสป่าเอกชน : 25789
   ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
-
2561 รหัสป่าเอกชน : 25636
   ที่ตั้ง : ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-2-58
2561 รหัสป่าเอกชน : 25690
   ที่ตั้ง : ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
12-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32426
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32427
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32428
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32429
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32430
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32431
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32432
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
7-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32433
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
2-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32434
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
9-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32435
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32436
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32437
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
11-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32438
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32439
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
6-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32440
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32441
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
8-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32442
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32443
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
10-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32444
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
4-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32445
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
5-0-0
2560 รหัสป่าเอกชน : 32446
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.อุบลราชธานี
   โครงการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้
3-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :