หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 906 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2561 รหัสป่าเอกชน : 33690
   ที่ตั้ง : ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-2-35
2561 รหัสป่าเอกชน : 33717
   ที่ตั้ง : ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-15
2561 รหัสป่าเอกชน : 33713
   ที่ตั้ง : ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
16-0-16
2561 รหัสป่าเอกชน : 33709
   ที่ตั้ง : ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
19-2-23
2561 รหัสป่าเอกชน : 40742
   ที่ตั้ง : ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44328
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44332
   ที่ตั้ง : ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44339
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
11-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44348
   ที่ตั้ง : ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
15-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44368
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44362
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
40-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46104
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-1-62
2562 รหัสป่าเอกชน : 45995
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
50-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46109
   ที่ตั้ง : ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
25-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46112
   ที่ตั้ง : ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
12-1-57
2562 รหัสป่าเอกชน : 46116
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
40-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46107
   ที่ตั้ง : ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
30-1-48
2562 รหัสป่าเอกชน : 46118
   ที่ตั้ง : ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
38-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46230
   ที่ตั้ง : ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
10-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 45988
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
24-2-30
2562 รหัสป่าเอกชน : 45993
   ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
35-3-80
2562 รหัสป่าเอกชน : 44330
   ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44342
   ที่ตั้ง : ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44345
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
8-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44349
   ที่ตั้ง : ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
8-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44353
   ที่ตั้ง : ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
4-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44355
   ที่ตั้ง : ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
2-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46231
   ที่ตั้ง : ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
9-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 46233
   ที่ตั้ง : ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
5-0-0
2562 รหัสป่าเอกชน : 44364
   ที่ตั้ง : ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
   โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
32-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :