หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2221 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2555 รหัสป่าเอกชน : 15547
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
26-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15615
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15854
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15855
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15856
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15857
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15858
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15859
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เทือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15860
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15861
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15862
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15863
   ที่ตั้ง : ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15864
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15865
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15866
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15867
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15870
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15871
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15872
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
15-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15873
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15874
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.ตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15876
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
10-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15877
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
8-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15878
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
13-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15879
   ที่ตั้ง : ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15880
   ที่ตั้ง : ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
20-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15510
   ที่ตั้ง : ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15511
   ที่ตั้ง : ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15516
   ที่ตั้ง : ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15518
   ที่ตั้ง : ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :