หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 2226 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2556 รหัสป่าเอกชน : 15149
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ราชบุรี
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15512
   ที่ตั้ง : ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
18-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15517
   ที่ตั้ง : ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
7-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15544
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15549
   ที่ตั้ง : ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15597
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
-
2553 รหัสป่าเอกชน : 15642
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15645
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15646
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2555 รหัสป่าเอกชน : 15542
   ที่ตั้ง : ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
14-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15604
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15603
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15605
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15606
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15607
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15608
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15609
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15611
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15612
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15613
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15614
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
4-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15616
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15617
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15618
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
5-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15619
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15620
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
6-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15623
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15624
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
3-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15625
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
2-0-0
2553 รหัสป่าเอกชน : 15627
   ที่ตั้ง : ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
   กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
1-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :