หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 20169  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 49 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า
ปีที่สำรวจ : 2557      ปีที่ปลูก : 2550
เอกสารสิทธ์ : ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม : สปก 4-01
สถานะ : ต้องการขายไม้


ชนิดไม้ที่ปลูก

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นายสาธิต ปัญจวัฒนกูล
เบอร์โทรศัพท์ :
ที่อยู่ 530/6-7 ม. ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมายเหตุ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :