หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รหัสป่าเอกชน : 59044  

ข้อมูลสวนป่า

ที่ตั้งสวนป่า : ม.9 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เนื้อที่ : 11 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ปีที่สำรวจ : 2565      ปีที่ปลูก : 2565
เอกสารสิทธ์ : โฉนดที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิ์เดิม :
สถานะ : เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ชนิดไม้ที่ปลูก
พันธุ์ไม้ความโตเฉลี่ย(เส้นรอบวง)
(เซนติเมตร)
ความสูงเฉลี่ย
(เมตร)
จำนวนไร่จำนวนต้น
ยางนา 3 300
ประดู่ป่า 2 200
พะยูง 2 200
มะค่าโมง 1 100
สัก 2 200

ข้อมูลเจ้าของ

เจ้าของ : นางธัญญลักษณ์ บุญเหลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817177780
ที่อยู่ 110 ม.9 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หมายเหตุ : แปลงที่3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :