หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 43 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอยะหริ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
79
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
10
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหนองจิก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
35
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอโคกโพธิ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
30
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอไม้แก่น
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
35
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสายบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
201
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอมายอ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.มายอ จ.ปัตตานี
110
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอปะนาเระ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
170
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอทุ่งยางแดง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
74
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอควนโดน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ควนโดน จ.สตูล
233
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เมืองสตูล จ.สตูล
48
2544 สวนป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ-เทือกเขาไฟไหม้
   ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
50
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเทพา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.เทพา จ.สงขลา
5
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมือง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
25
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหาดใหญ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
120
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอนาทวี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.นาทวี จ.สงขลา
130
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอควนเนียง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ควนเนียง จ.สงขลา
10
2544 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภออ่าวลึก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
47
2544 โครงการปลูกป่าอาสา อำเภอเหนือคลอง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
70
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
700
2544 สวนป่าห้วยทรวง (1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,900
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
50
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
10
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
15
2544 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยคอกควาย (1) จังหวัดอุทัยธานี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย
   ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
180
2544 แปลงปลูกป่าชดเชยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
431
2544 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี (ปลูกป่าประชาอาสา) จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง อ.ร้องกวาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2544 สวนป่าโครงการแม่ยมตำวันออก จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
745
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่นป่าแม่ยาง แปลงที่ 14 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
150
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอบ้านโฮ่ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
40
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอครบุรี แปลง 3 จังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
200
2544 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดนครราชสีมา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
1,362
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า ประชาอาสา อำเภอวังน้ำเขียว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
65
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 1 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
49
2544 หน่วยปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
19
2544 โครงการปลูกป่าเขาบ้านกล่ำ (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ)จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
70
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอท่าหลวง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล
   ที่ตั้ง : ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
156
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2544 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์) แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2544 โครงการปลูกและบำรุงป่า แปลงที่ 2 จ.ลพบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
14
2544 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
300
2544 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่นำ้น่านตอนใต้ ปี 2552 แปลงที่ 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน
350
 
รวม
9,024
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :