หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าห้วยทรวง (1)  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าห้วยทรวง (1)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต. อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 1900 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 500
22554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 900
32553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 200
42553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 500
52553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 100
62553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 600
72553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 300
82553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสมเกียรติ เยอเจริญ 200
92549 ปลูกป่า 200
102548 ปลูกป่า นายสมเกียรติ เยอเจริญ 300
112547 ปลูกป่า นายสมเกียรติ เยอเจริญ 100
122546 ปลูกป่า นายสมเกียรติ เยอเจริญ 200
132545 ปลูกป่า นายสมเกียรติ เยอเจริญ 600
142544 ปลูกป่า นายสมเกียรติ เยอเจริญ 500

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :