หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 118 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-ป่าโป่งแดง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
500
2548 สวนป่าภูระงำ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียงและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา, ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
1,370
2548 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน
   ที่ตั้ง : ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 2/1 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย ,ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาแย้-เขาผักหวาน
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,685
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา (แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา
   ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 25
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.เถิน จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุก-ป่าแม่สอย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
630
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
500
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 สวนป่าชะแวะ-ตาสิทธิ์-วังไทร
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองไร่,ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
400
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าไม้ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 2/2 จังหวัดชลบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
700
2548 สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,500
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
1,500
2548 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ แปลงที่ 2 ปี 2548
   พื้นที่ : อำเภอปางศิลาทอง
   ที่ตั้ง : ต.ปางมะละกอ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
300
2548 โครงการปลูกป่าทับทิมสยาม 02 ท้องที่ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
500
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่19)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงปี2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
500
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตกและป่าโป่งแค แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
1,000
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า แปลงที่ 3 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสาอำเภอวังน้ำเขียว(แปลง1 แปลง 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
150
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 สวนป่าสาวะถี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
100
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง แปลงที่ 2 (1)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลียง-แม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
800
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 1 พื้นที่ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
1,500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 1
   ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
590
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
440
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง-วังเจ้า
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังเจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
400
2548 สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
1,200
2548 โครงการทับทิมสยาม 05
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
1,300
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 24
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยมตะวันตก แปลงที่ 11)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง
   พื้นที่ : ป่าเขาภูหลวง
   ที่ตั้ง : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
1,370
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ แปลงปี 48)
   พื้นที่ : ป่าวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
290
2548 สวนป่าแม่แปง-นาพูน
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันออก
   ที่ตั้ง : ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
1,900
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนเตรียมการสงวนหมายเลข 10 แปลงที่ 1(1)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
300
2548 สวนป่าห้วยทรวง แปลงที่ 2 จังหวัดสุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,300
2548 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ - วังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2548 สวนป่ากิ่วทัพยั้ง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.แม่จัน จ.เชียงราย
2,000
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   พื้นที่ : สงวนเเห่งชาติป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
600
2548 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อาว แปลง 9
   พื้นที่ : บ้านโฮ่ง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
40
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตที่ 1 (นครราชสีมา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2,150
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
600
2548 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
600
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอสระโบสถ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
270
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสวนเมี่ยง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.ตาก
1,200
2548 โครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติเหนือเขื่อนสิริกิติ์
   ที่ตั้ง : ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
1,700
2548 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,600
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 1 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
500
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น(ป่าดงตีนตก แปลงปี 2548) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าลำนารายณ์
   ที่ตั้ง : ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 2548)
   พื้นที่ : ป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระยาเดินธง
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน-แม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน-แม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,000
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,000
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   พื้นที่ : ป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
200
2548 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี พื้นที่ที่ 2(1)
   พื้นที่ : ป่ากุยบุรี
   ที่ตั้ง : ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่,โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า
   ที่ตั้ง : ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
1,100
2548 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 2 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดาง-วังก์เจ้า จ.ตาก
   พื้นที่ : ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
   ที่ตั้ง : ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนการใช้ประโชน์พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง แปลงที่ 2 แปลงปลูกปี 2548
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าแม่ยมตะวันตก อำเภอสอง แปลงที่ 11 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอศรีสัชนาลัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
243
2548 ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.แม่สะเรียง, แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
350
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย แปลงปี 2548)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
500
2548 สวนป่าประดาง-วังเจ้า
   พื้นที่ : วังเจ้า(เดิมกิ่งอำเภอวังเจ้า)
   ที่ตั้ง : ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
900
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง แปลงที่ 2 จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
700
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่สลิด-โป่งแดง จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่สลิด-โป่งแดง
   ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
400
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางละมุง
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
1,200
2548 สวนป่าทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
800
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
400
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าช้างข้าม (แปลงที่ 1 )
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม
   ที่ตั้ง : ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เชียงราย
1,200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าแม่สิน-แม่สาน และแม่สูงฝั่งซ้าย
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1,500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก
   พื้นที่ : ป่าแม่ละเมา
   ที่ตั้ง : ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
600
2548 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
75
2548 หน่วยปลูกป่าสาธิตป่าบุณฑริก(7-10)(เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบุณฑริกที่ 1)
   พื้นที่ : เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยยอดมน-บุณฑริก
   ที่ตั้ง : ต.โนนก่อ ห้วยข่า โพนงาม อ.สิรินธร บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
1,350
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยป่าแม่สรอย แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรอย
   ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร
   พื้นที่ : ป่าดงบังอี่
   ที่ตั้ง : ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
1,000
2548 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเมาและป่าภูลังกาที่1 จังหวัดนครพนม
   พื้นที่ : ป่าดงเมาและป่าภูลังกา
   ที่ตั้ง : ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
400
 
รวม
72,903
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :