หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 500 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 280
22557 จัดทำแนวกันไฟ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล  
32556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 200
42556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 290
52555 จัดทำแนวกันไฟ นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล  
62555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 300
72555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 200
82554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 300
92554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :