หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 176 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
650
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
650
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
600
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 18
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 11
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2549 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น(ป่าห้วยทิน-คลองตีบ แปลงที่ 16)จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
200
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง-ชนแดน-วังกำแพง แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
330
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักฯ 11 เดิม)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
213
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 15
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 8 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 2 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
100
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 5 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
350
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2549 โครงการฟื้นฟูสถาพปาต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
700
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่9 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
107
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2552 ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.เพชรบูรณ์ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2548 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่19)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลาง ระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
550
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
800
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ(รหัส 930)ปี 2552 ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลง 3
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
-
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
-
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 14
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน-คลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าลุ่มน้ำป่าสัก
   ที่ตั้ง : ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูร์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าเขาป่างก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
300
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู แปลงที่ 1 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
500
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู แปลงที่ 3 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
400
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 18
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จ.เพชรบูรณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ-วังชมภู แปลงที่ 1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสำกง และป่าคลองตะโก แปลง 7
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห่วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 9
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2548 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ - วังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2552 โครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวหน่วยที่ 15 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
500
2551 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง
   พื้นที่ : ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
   ที่ตั้ง : ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวสป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ-วังชมภู แปลงที่2 จังหวัดเพชรบรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 5
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
400
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะกุดไร, ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
55
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำกง และป่าคลองตะโก (แปลงที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก(แปลงที่1)
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2552 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 8
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
600
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอศรีเทพ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
20
2545 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
1,000
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
700
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 5 จงหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
850
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต. อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหนองไผ่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
37
2545 โครงการปลูกและำบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวิเชียรบุรี
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
175
2551 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามแผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
700
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลที่ที่5 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 12
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2545 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าห้วยทิน-คลองตีบ ตำบลบ่อไทย แปลงที่ 16
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
40
2549 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 4 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
750
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 3
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาป่างก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
300
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ แปลง 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อ-ป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
600
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 9 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 19
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2548 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 3 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
600
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 23
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
250
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
-
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่10
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2549 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าห้วยทิน-คลองตีบ ต.บ่อไทย แปลงที่ 15)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
500
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาป่างก่อและป่าวังชมภูแปลงที่ 2(ปี2552)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 4
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2554 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 8
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 23
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอชนแดน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
30
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 6
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2545 โครงการปลุกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมืิอง จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดียง, น้ำร้อน, ตะเบาะ, บ้านโตก, นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
450
2545 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.กันจุ, หนองแจง, ศรีมงคล, พญาวัง, บึงสามพัน, ซับสมอทอด, ซับไม้แดง, วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
147
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร แปลงที่12 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 7
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าห้วยหินและป่าห้วยคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2549 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 6
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2549 โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำน้ำก้อ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำคลองห้วยนา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 10
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่1
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1 (ปี 2553)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2552 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2548 โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ แปลงที่ 2 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
700
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว ที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว ที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
100
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 9 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 16
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 17
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 21
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 9
   พื้นที่ : ป่าสองข้างทางสายชัยวิบูรณ์
   ที่ตั้ง : ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 11
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าห้วยทิน และป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 15
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯ ป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 19
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
300
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 22
   พื้นที่ : ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 13
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต. อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
200
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 20
   พื้นที่ : ป่าสงวนฯป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 10 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 9 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 8 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 5 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ที่ 11 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
200
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ที่ 10 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ที่ 9 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
300
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง ที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง
   ที่ตั้ง : ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
170
2559 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว ที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
170
2553 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงที่ 12
   พื้นที่ : ป่าลำกงและป่าคลองตะโก
   ที่ตั้ง : ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
200
2552 หน่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวที่ 14 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
600
2560 ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 1
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
170
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 6 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 6 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ 2
   พื้นที่ : ป่าน้ำหนาว
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
250
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ 3
   พื้นที่ : ป่าน้ำหนาว
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 8 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
250
2560 ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 9
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
170
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ 5
   พื้นที่ : ป่าน้ำหนาว
   ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
250
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 8 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 5 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
2560 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
   ที่ตั้ง : ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 9 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 5 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 7 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
2560 ม 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ที่ 2 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
150
2560 ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ที่ 7
   พื้นที่ : ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ
   ที่ตั้ง : ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
170
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 11 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ : ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
300
2560 ม 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
150
2560 ป่าภูปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 6
   พื้นที่ : ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ
   ที่ตั้ง : ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
250
 
รวม
55,324
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :