หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.กันจุ, หนองแจง, ศรีมงคล, พญาวัง, บึงสามพัน, ซับสมอทอด, ซับไม้แดง, วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 147 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 2
22545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 1
32545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 4
42545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5
52545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5
62545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 8
72545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5
82545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 2
92545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 8
102545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 1
112545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 4
122545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 2
132545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 2
142545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 2
152545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 8
162545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5
172545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5
182545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 1
192545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 45
202545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 15
212545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 13
222545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 5

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :