หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลุกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมืิอง จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลุกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอเมืิอง จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.สะเดียง, น้ำร้อน, ตะเบาะ, บ้านโตก, นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 73
22545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 8
32545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 9
42545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 30
52545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 1
62545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 22
72545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 37
82545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 217
92545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 33
102545 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพยนต์ เรืองระยนต์ 20

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :