หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 4 จ.เพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำป่าสักตอนบน แปลงที่ 4 จ.เพชรบูรณ์

ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บ่อไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 750 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 300
22553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 200
32553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 250
42550 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 250
52549 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 300
62549 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :