หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 47 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2561 บ้านทับคางบน
    บ้านทับคางบน (หมู่ 4) ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2561 บ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 1) ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
195-0-0
2561 บ้านเขาสะแก
    บ้านเขาสะแก (หมู่ 4) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-0-0
2561 บ้านหนองปืนแตก
    บ้านหนองปืนแตก (หมู่ 4) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
116-0-0
2561 บ้านรางจิก
    ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
85-0-0
2561 บ้านโป่งเก้งพัฒนา
    บ้านโป่งเก้งพัฒนา (หมู่ 8) ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
260-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขากระปุก (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเขากระปุก (หมู่ 3) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านดงตากิต
    บ้านดงตากิต (หมู่ 2) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านจะโปรง
    บ้านจะโปรง (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
365-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    บ้านพุหวาย (หมู่ 6) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-2-75
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งตาเพชร
    บ้านโป่งตาเพชร (หมู่ 4) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
353-3-29
2559 ป่าชุมชนบ้านลิ้นช้าง
    บ้านลิ้นช้าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
600-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกษม
    บ้านห้วยเกษม (หมู่ 2) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
321-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนากรวย
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 5) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
162-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
    บ้านน้ำทรัพย์ (หมู่ 9) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,700-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
280-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบ้านพุไทร
    บ้านพุไทร (หมู่ 3) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองเขาอ่อน
    บ้านหนองเขาอ่อน (หมู่ 4) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
976-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองโรงล่าง
    บ้านหนองโรงล่าง (หมู่ 12) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
757-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหุบเฉลา
    บ้านหุบเฉลา (หมู่ 8) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
376-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำหยด
    บ้านผาน้ำหยด (หมู่ 14) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,325-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว
    บ้านเขาอ่างแก้ว (หมู่ 13) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
5,045-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง
    โค้งตาบาง (หมู่ 10) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
3,276-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุพลูบน
    บ้านพุพลูบน (หมู่ 4) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
304-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังวน
    บ้านวังวน (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
621-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
347-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสะแกงาม
    บ้านสะแกงาม (หมู่ 8) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
580-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
75-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาบันได
    บ้านเขาบันได (หมู่ 7) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
511-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านพุพลูล่าง
    บ้านพุพลูล่าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
150-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระลาย
    บ้านเขาพระลาย (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,591-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    บ้านถ้ำเสือ (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
772-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุสวรรค์
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
4,975-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
332-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก
    บ้านห้วยผาก (หมู่ 11) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
878-3-5
2550 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    บ้านยางชุม (หมู่ 6) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
532-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำตะเคียน
    ลำตะเคียน (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,655-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่
    ห้วยสัตว์ใหญ่ (หมู่ 7) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุตูม
    พุตูม (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง (แปลงที่ 1-4)
    สองพี่น้อง (หมู่ 1) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,154-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก(แปลง 1-2)
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 5) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ
    หนองน้ำดำ (หมู่ 4) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระสังข์ (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยกระสังข์ (หมู่ 7) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2543 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขากระทิง
    บ้านอ่างศิลา (โป่งดำ) (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,378-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง
    บ้านพุม่วง (หมู่ 6) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
2-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านสามเรือน
    บ้านสามเรือน (หมู่ 4) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
 
รวม
45,311-0-18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :