หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวนป่าเอกชน


สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามจังหวัด
สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามปีที่สำรวจ
สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก
เกษตรกรที่ต้องการขายไม้
แผนที่ป่าเอกชน
รายละเอียดสวนป่าเอกชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่สำรวจ : ระหว่าง ถึง
  สำนักจัดการฯ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  โครงการ :
สถานะแปลงปลูกป่า :
จำนวน 575 รายการ
ปีรายละเอียดสวนป่าเอกชนเนื้อที่(ไร่-งาน-วา)
2565 รหัสป่าเอกชน : 58947
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-46
2565 รหัสป่าเอกชน : 58958
   ที่ตั้ง : ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
10-1-43
2565 รหัสป่าเอกชน : 58961
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-1-88
2565 รหัสป่าเอกชน : 58962
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-1-80
2565 รหัสป่าเอกชน : 58966
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
5-0-79
2565 รหัสป่าเอกชน : 58967
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58938
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-82
2565 รหัสป่าเอกชน : 58941
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-3-96
2565 รหัสป่าเอกชน : 58942
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-59
2565 รหัสป่าเอกชน : 58951
   ที่ตั้ง : ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
19-0-89
2565 รหัสป่าเอกชน : 58952
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-3-99
2565 รหัสป่าเอกชน : 58953
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
9-0-82
2565 รหัสป่าเอกชน : 58957
   ที่ตั้ง : ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
37-1-24
2565 รหัสป่าเอกชน : 58969
   ที่ตั้ง : ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
13-1-40
2565 รหัสป่าเอกชน : 58971
   ที่ตั้ง : ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
14-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58976
   ที่ตั้ง : ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-17
2565 รหัสป่าเอกชน : 58940
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-2-8
2565 รหัสป่าเอกชน : 58945
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
2-0-76
2565 รหัสป่าเอกชน : 58956
   ที่ตั้ง : ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
14-0-62
2565 รหัสป่าเอกชน : 58959
   ที่ตั้ง : ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
42-2-44
2565 รหัสป่าเอกชน : 58964
   ที่ตั้ง : ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
3-0-0
2565 รหัสป่าเอกชน : 58973
   ที่ตั้ง : ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
7-2-42
2565 รหัสป่าเอกชน : 58980
   ที่ตั้ง : ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
6-2-69
2565 รหัสป่าเอกชน : 58991
   ที่ตั้ง : ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-2-97
2565 รหัสป่าเอกชน : 58993
   ที่ตั้ง : ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
52-3-35
2565 รหัสป่าเอกชน : 58999
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-14
2565 รหัสป่าเอกชน : 59003
   ที่ตั้ง : ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1-2-71
2565 รหัสป่าเอกชน : 59044
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
11-2-50
2565 รหัสป่าเอกชน : 59043
   ที่ตั้ง : ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
15-1-92
2565 รหัสป่าเอกชน : 59051
   ที่ตั้ง : ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
   โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
4-0-0
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :