หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


ข้อมูลสวนป่า/โครงการ  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีที่ดำเนินโครงการ : -
  เขตรับผิดชอบ :
  จังหวัด :
อำเภอ :
  ข้อมูลกิจกรรม :
  โครงการ :
  คำค้น :
จำนวน 55 รายการ
ปีโครงการเนื้อที่(ไร่)
2546 ป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง (1) (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางหมู, ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
85
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะลวน, เพิ่มพูนทรัพย์ อ.พุนพิน,บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
152
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
200
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
110
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก (สำนักบริหารฯ ที่ 11 (เดิม))
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าโป่งแค แปลงที่ 2)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
500
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
107
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
50
2546 โครงการปลูกป่าด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนฯ ป่าแม่ยาง-แม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
370
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยเงินนอกงบประมาณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าแม่วงก์
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1,710
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าเขาพระยาเดินธง แปลงปี 2/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
500
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.แม่พริก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
25
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนป่าเขาแย้-เขาผักหวาน แปลงที่ 2
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
1,550
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ก๋อนและแม่สาย แปลงที่ 12)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ก๋อน-แม่สาย
   ที่ตั้ง : ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
300
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยด้วยฯ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาง-แม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
890
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
13
2546 สวนป่าอุโมง-หนองแวง
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
600
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี
   ที่ตั้ง : ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
500
2546 แปลงปลูกป่าสวนป่าแม่วังช้าง(ปลูกป่าประชาอาสา)ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ.จุน จ.พะเยา
100
2546 สวนป่าดงแม่เผด
   พื้นที่ : ป่าสวงนแห่งชาติดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
1,890
2546 สวนป่าทุ่งขนาย (วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 46)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้
   ที่ตั้ง : ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
50
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าดงตีนตก แปลงที่ (3)(1) จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,000
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าวังเพลิง-ป่าม่วงค่อม-ป่าลำนารายณ์ แปลงปี 1/2546)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.ลพบุรี
-
2546 สวนป่าโครงการแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก
   ที่ตั้ง : ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
600
2546 สวนป่าแม่เสลียม
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ
   ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
700
2546 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ป้าย(เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
600
2546 สวนป่าห้วยพร้าว
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
650
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่สูญเสียจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
   ที่ตั้ง : ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
200
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
761
2546 สวนป่าดงระแนง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด
   ที่ตั้ง : ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
100
2546 สวนป่าโครงการแม่อาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแ่ม่ยาง-แม่อาง
   ที่ตั้ง : ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
1,000
2546 สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 3
   ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
1,000
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
97
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.เมืองปาน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
23
2546 โครงการปลูกและบำรุงป่าประชาอาสา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
35
2546 หน่วยปลูกป่าสาธิต (ป่าพันดอน-ปะโค)ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 2
   พื้นที่ : ป่าพันดอนและป่าปะโค
   ที่ตั้ง : ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
600
2546 โครงการปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว (ปลูกป่าประชาอาสา)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว
   ที่ตั้ง : ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
35
2546 แปลงปลูกป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์- ลำทองหลาง-ลำพญากลาง(วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 46)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระบุรี
-
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าท่าสองยาง แปลงที่ 2,9)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
1,100
2546 โครงการปรับปรุงฯป่าสายควนแหละและป่าเขาหวาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนหละ-เขาหวาง
   ที่ตั้ง : ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
100
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ลงสู่ท้องถิ่น (ป่าแม่ยาง แปลงที่ 14)
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง
   ที่ตั้ง : ต. อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2546 แปลงปลูกป่าประชาอาสา ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   พื้นที่ : ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
   ที่ตั้ง : ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
350
2546 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
   พื้นที่ : ป่าไม้ถาวรตามติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2506
   ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
1,100
2546 โครงการปลูกป่านอกเขตอนุรักษ์ฯ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง แปลงที่ 14 จังหวัดแพร่
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.- อ.ร้องกวาง จ.แพร่
400
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสาอำเภอชนแดน
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
30
2546 โครงการปลูกป่าสถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าไสค่าย
   ที่ตั้ง : ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
50
2546 โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเขาปางมะละกอ แปลงที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
   พื้นที่ : ป่าเขาปางมะละกอ
   ที่ตั้ง : ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
-
2546 โครงการปลูกป่าชดเชยป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤทธิ์-ป่าลำทองหลาง-ลำพญากลาง
   ที่ตั้ง : ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
50
2546 โครงการปลูกป่าประชาอาสา อ.งาว
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
16
2546 สวนป่าเกาะหวายเล็ก-ห้วยลูกปลา
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลา
   ที่ตั้ง : ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
100
2546 สวนป่าแม่สาลีก
   พื้นที่ : ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
   ที่ตั้ง : ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
1,200
2546 โครงการปลูกป่าทดแทนป่านอกเขตอนุรักษ์ลงส่ท้องถิ่น(ป่าดงตีนตกแปลงที่ 3) แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2546 จังหวัดพิษณุโลก
   พื้นที่ : อำเภอชาติตระการ
   ที่ตั้ง : ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
1,000
2546 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
   พื้นที่ : ที่สาธารณประโยชน์
   ที่ตั้ง : ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
50
2546 สวนป่าเขาพลูหีบ (ปจ.12)
   พื้นที่ :
   ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
900
 
รวม
25,210
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :