หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าห้วยพร้าว  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าห้วยพร้าว

ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 650 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 จัดทำแนวกันไฟ นายสุทัศน์ สสิพรรณ์  
22556 จัดทำแนวกันไฟ นายสุทัศน์ สสิพรรณ์  
32556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุทัศน์ สสิพรรณ์ 435
42555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุทัศน์ สสิพรรณ์ 600
52555 จัดทำแนวกันไฟ นายสุทัศน์ สสิพรรณ์  
62554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุทัศน์ สสิพรรณ์ 300
72554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุทัศน์ สสิพรรณ์ 350

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :