หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าเขาพลูหีบ (ปจ.12)  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าเขาพลูหีบ (ปจ.12)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต. อ. จ.สระแก้ว
เนื้อที่ : 900 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12549 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 200
22549 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 300
32548 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 200
42547 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 100
52546 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 100
62545 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 100
72544 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 100
82542 ปลูกป่า นายอภิรักษ์ คชินทร 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :