หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าดงน้อย-ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าดงน้อย-ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย

ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
เนื้อที่ : 1100 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าไม้ถาวรตามติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2506

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรพล จิตต์ดำรงค์ 900
22555 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรพล จิตต์ดำรงค์  
32555 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรพล จิตต์ดำรงค์  
42555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุรพล จิตต์ดำรงค์ 200
52554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุรพล จิตต์ดำรงค์ 200
62554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรพล จิตต์ดำรงค์ 900
72552 ปลูกป่า นายพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :