หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าแม่เลิม-แม่ปะ แปลงที่ 1(1)จังหวัดลำปาง  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าแม่เลิม-แม่ปะ แปลงที่ 1(1)จังหวัดลำปาง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เลิม-แม่ปะ

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวิเชษฐ์ กาชาติ 200
22556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวิเชษฐ์ กาชาติ  
32555 จัดทำแนวกันไฟ นายอนันต์ ปิ่นน้อย  
42555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนันต์ ปิ่นน้อย 200
52554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอนันต์ ปิ่นน้อย 200
62553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายอนันต์ ปิ่นน้อย 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :