หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
แผนที่สวนป่า/โครงการ

Buffer Zone

ครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า

การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามแนวพระราชดำริ

ป่าเสื่อมโทรม

หมู่บ้าน คทช. ปลูกป่า 20% ตามเงื่อนไข

หมู่บ้านฟื้นฟูป่า

สรุปสวนป่า/โครงการ รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่ทำกิจกรรม : ระหว่าง ถึง
กิจกรรม :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
No.ปีที่ทำกิจกรรมจำนวน(โครงการ)จำนวน(กิจกรรม)เนื้อที่(ไร่)
1225911170
2253511400
32536225,170
425371120
525396171,582
6254122640
72542681,995
8254311121,671
9254419204,407
102545498512,266
11254634448,778
12254727307,973
132548647336,918
1425499110434,915
152550596615,615
162551328671113,006
172552333596107,973
182553676744186,583
1925549061,054485,418
2025559271,486294,392
212556490750139,266
22255735045797,274
232558919724,118
24255930731267,651
25256036336974,189
26256133734970,254
27256256568,214
282563676914,176
29256427273,520
3025991160
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :