หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดลำปาง (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าประชาอาสา จังหวัดลำปาง (สำนักบริหารฯ ที่ 13 เดิม)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 331 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 50
22554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 50
32554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 64
42554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 17
52554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 50
62554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 50
72554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายอนุศักด์ จินดาพันธ์ 50

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :