หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดตราด แปลงที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการรักน้ำ รักษ์ป่าฯ จังหวัดตราด แปลงที่ 1

ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : สวนป่าด่านชุมพล

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายประเสริฐ ชาแจ้ง 200
22555 จัดทำแนวกันไฟ นายประเสริฐ ชาแจ้ง 300
32555 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายประเสริฐ ชาแจ้ง 100
42554 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายประเสริฐ ชาแจ้ง 200
52554 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายประเสริฐ ชาแจ้ง 100
62553 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายประเสริฐ ชาแจ้ง 300
72551 สร้างฝาย นายประเสริฐ ชาแจ้ง  
82551 ปลูกป่าเพื่อการวิจัย (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายประเสริฐ ชาแจ้ง 200
92551 ปลูกป่าใช้สอย (หวาย) นายประเสริฐ ชาแจ้ง 100

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :