หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 2  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปี 2552 จังหวัดลำปาง แปลงที่ 2

ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 300 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า-แม่มาย

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
22557 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
32556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
42556 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
52555 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
62555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
72554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
82553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
92552 เพาะชำหญ้าแฝก นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
102552 ปลูกป่า นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :