หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยฟื้นฟูสภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลง 2 (ปี 2553)  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสภาพ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ แปลง 2 (ปี 2553)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปอและป่าดงบังอี่

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12560 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 200
22559 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 200
32558 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 149
42558 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล 200
52557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 175
62556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 200
72556 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล 200
82555 จัดทำแนวกันไฟ นายลิขิต ทะคง  
92555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายลิขิต ทะคง 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :