หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการฟื้นฟูต้นน้ำบางประกงแบบบูรณาการ แปลงที่ 2 จังหวัดสระแก้ว

ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
เนื้อที่ : 900 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำลุ่มน้ำบางปะกง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ 900
22556 จัดทำแนวกันไฟ นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ  
32552 ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ 900
42552 เพาะชำหญ้าแฝก นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ  
52552 สร้างฝาย นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ  
62552 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ 300
72552 จัดทำแนวกันไฟ นายวินัย ทรัพย์ประเสริฐ  

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :