หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าแม่สลิด จ.ตาก  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าแม่สลิด จ.ตาก

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก
เนื้อที่ : 600 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพงษ์เดช สอนพงษ์ 600
22553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายจำนงค์ สุคันธมาลา 400
32553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายจำนงค์ สุคันธมาลา 100
42553 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายจำนงค์ สุคันธมาลา 100
52548 ปลูกป่า นายจำนงค์ สุคันธมาลา 400
62546 ปลูกป่า นายจำนงค์ สุคันธมาลา 100
72545 ปลูกป่า นายจำนงค์ สุคันธมาลา 100

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :