หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยฟื้นฟูสาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดยโสธร  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 จังหวัดยโสธร

ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าดงปอ-ป่าดงบังอี่

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12560 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
22559 จัดทำแนวกันไฟ นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
32559 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 300
42558 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายลิขิต ทะคง 223
52557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายลิขิต ทะคง 255
62556 จัดทำแนวกันไฟ นายลิขิต ทะคง 300
72556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายลิขิต ทะคง 300
82554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายไพโรจน์ วัณณกุล 200

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :