หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดยโสธร  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษา ร่วมปลูกยางนา ถวายองค์ราชัน จังหวัดยโสธร

ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 4 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ณ บริเวณที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12560 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว 4
22559 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว 4
32558 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายณพพลวรรฒ โสมณวัตร์ 4
42557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเกรียงศักดิ์ จันทนป 4
52556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเกรียงศักดิ์ จันทนป 4
62555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายเกรียงศักดิ์ จันทนป 4

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :