หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณใต้เขื่อน โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง  

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณใต้เขื่อน โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 60 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : โครงการกิ่วคอหมา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12558 ปลูกป่า 1.นายธนากร แก้วหน่อ 2.นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล 60

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :