หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี

ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 362 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12559 ปลูกป่า นายสมชาติ ด้วงประเสริฐ 362

ข้อมูลสภาพป่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :