หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพัทลุง  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการน้อมเกล้าสดุดี 84 พรรษาฯ จังหวัดพัทลุง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เนื้อที่ : 2 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบล นาท่อม

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12559 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นางสาวนลิน บุญชูศรี 2
22558 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายขวัญชัย เอื้ออารี 2
32557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายขวัญชัย เอื้ออารี 2
42556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายขวัญชัย เอื้ออารี 2
52555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายขวัญชัย เอื้ออารี 2
62554 ปลูกป่า ศูนย์ประสานงานป่าไม้พัทลุง 2

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :