หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 5  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการ รักน้ำ รักษ์ป่าฯจ.ลำปาง แปลงที่ 5

ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
22557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 300
32556 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
42556 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 100
52556 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 200
62555 จัดทำแนวกันไฟ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ  
72555 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 100
82555 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ 200
92554 บำรุงแปลงสาธิตปีที่ 2-6 (บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายอุดมศักดิ์ แนวจิตร 200
102554 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายอุดมศักดิ์ แนวจิตร 100
112553 บำรุงรักษาป่าหวายอายุ 2-6 ปี นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 100
122551 ปลูกป่าเพื่อการวิจัย (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 200
132551 ปลูกป่าใช้สอย (หวาย) นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 100
142551 สร้างฝาย นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ  

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :