หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าแม่วังฝั่งขวา  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าแม่วังฝั่งขวา

ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 1150 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่๋ต๋า-แม่มาย

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรศักดิ์ คูณทวี 630
22556 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรศักดิ์ คูณทวี  
32555 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรศักดิ์ คูณทวี  
42555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรศักดิ์ คูณทวี 900
52554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรศักดิ์ คูณทวี 850
62554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุรศักดิ์ คูณทวี 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :