หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าสบพลึง  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าสบพลึง

ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 1450 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 พ้นการบำรุง นายสุรเชษฐ์ มั่นคง  
22557 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรเชษฐ์ มั่นคง  
32557 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรเชษฐ์ มั่นคง  
42557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรเชษฐ์ มั่นคง 500
52556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรเชษฐ์ มั่นคง 750
62556 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรเชษฐ์ มั่นคง  
72555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายสุรเชษฐ์ มั่นคง 1,000
82555 จัดทำแนวกันไฟ นายสุรเชษฐ์ มั่นคง  
92554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุรเชษฐ์ มั่นคง 950
102554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายสุรเชษฐ์ มั่นคง 500
112553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกิตติพงศ์ ฐาปนะกุล 500

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :