หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน แปลงวนเกษตร สวนสาธารณะ


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ที่พักสำนักสงฆ์  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 8604 รายการ
เลขที่สำรวจที่พักสำนักสงฆ์ประเภทป่า
139009090043 (วัด)เนินสุวรรณชัยเจริญธรรม
    นาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
อื่นๆ (5)
139015100008 (วัดป่า) สามัคคีธรรมาราม (ธ)
    บางเขียด หมู่ 2 ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.ยโสธร
อื่นๆ (5)
กกทอง
    หมู่ 2 ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย
ป่าสงวนแห่งชาติ
35304050052 กกม่อนแก้ว
    กกม่อนแก้ว หมู่ 7 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
พื้นที่ ส.ป.ก.
172410020029 กรอกสะแก
    กรอกสะแก หมู่ 1 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ป่าสงวนแห่งชาติ
กระทิงทอง
    กระทิงทอง หมู่ 4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ป่า พ.ร.บ. 2484
กระทุ่มทองใต้ (ทองถาวรนิมิต)
    กระทุ่มทอง หมู่ 2 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
สปก.
172408030081 กระบกหวาน
    กระบกหวาน หมู่ 2 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ป่าสงวนแห่งชาติ
กระวันหินโคน
    กระวัน หมู่ 7 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
-
กฤษฎีเชิญธรรม
    โคนใต้ หมู่ 2 ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ป่าสงวนแห่งชาติ
63904090358 กลางนาราม
    โนนสะอาด หมู่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ป่าสงวนแห่งชาติ
กลางพรหมฉิมพลี(วัดประชาธรรม)
    ตลุกข่อยน้ำ หมู่ 6 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ป่าสงวนแห่งชาติ
83317060217 กลางสันติภาพ
    กลาง หมู่ 5 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ป่าไม้ถาวรฯ
74009090061 กลางสามัคคีธรรม
    นามูล หมู่ 7 ต.ดูนลาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ป่าสงวนแห่งชาติ
146014010010 กลุ่มบ้านท่าตะโก
    แม่กะสี หมู่ 9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ป่าสงวนแห่งชาติ
กอก
    กอก หมู่ 5 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
ป่าอื่น ๆ
163407230267 กอกกลาง
    กอกกลาง หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ป่าสงวนแห่งชาติ
172705100314 กองแก้วนพคุณ
    กองแก้วนพคุณ หมู่ 5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ป่าสงวนแห่งชาติ
64202010137 กองแก้วสามัคคี
    แก้วเมธี หมู่ 5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
ป่าตามพ.ร.บ. พ.ศ. 2484
15003080519 กองแขกใต้
    - หมู่ 11 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ป่าสงวนแห่งชาติ
83112010003 กองพระทราย
    กองพระทราย หมู่ 4 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
ป่า พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484
118407060102 กอเตย
    ทับสมิงคลา หมู่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ป่าสงวนแห่งชาติ
51808020014 กะบกเตี้ย
    บ้านกะบกเตี้ย หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ป่าสงวนแห่งชาติ
กะเหรี่ยงคอม้า
    หมู่ 3 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อุทยานแห่งชาติ
กันตพงษ์ (วัดป่ากันตพงษ์)
    เกาะใหญ่ หมู่ 8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
อื่นๆ (5)
   
12345678910...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :