หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปีที่จัดตั้งจำนวน(หมู่บ้าน)จำนวน(โครงการ)พื้นที่ป่าชุมชน(ไร่-งาน-ตารางวา)
1254224136,428-3-76
22543721682177,146-3-5.1
32544782696255,798-3-28
42545765737286,167-0-2
5254674667780,902-2-30.4
625471,2321,051268,993-1-15
72548445416130,118-2-61
82549612579411,819-0-50
92550466462294,513-0-74.2
102551502534268,760-0-51
112552329366193,844-1-75
122553206237156,827-1-89.5
132554253322185,512-1-89
142555173205107,101-1-59
152556198238166,679-2-2
162557219206145,976-2-40
172558434507489,569-2-24.5
182559296371345,580-0-25
192560395564793,130-0-86
2025611,1251,229778,392-0-14
2125621,3881,628588,471-0-48
22256432698-3-0
 
รวม
11,31411,7226,132,432-0-44.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :