หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปีที่จัดตั้งจำนวน(หมู่บ้าน)จำนวน(โครงการ)พื้นที่ป่าชุมชน(ไร่-งาน-ตารางวา)
1254224136,428-3-76
22543734693180,190-0-84.1
32544790702256,986-1-51
42545775747287,886-3-22
5254675468582,067-2-14.4
625471,2691,088274,748-1-32
72548453424130,692-0-80
82549623590416,292-1-79
92550471467296,572-2-96.2
102551512544270,432-0-76
112552332369193,948-0-75
122553206237156,827-1-89.5
132554261323187,439-3-57
142555175207107,666-1-96
152556200240166,923-0-69
162557224211148,086-0-58
172558434507489,569-2-24.5
182559296371345,580-0-25
192560395567795,211-3-66
2025611,1491,246778,886-0-54
2125621,3991,640588,719-2-27
 
รวม
11,47611,8716,161,156-1-51.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :