หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปีที่จัดตั้งจำนวน(หมู่บ้าน)จำนวน(โครงการ)พื้นที่ป่าชุมชน(ไร่-งาน-ตารางวา)
1254224136,428-3-76
22543734693180,190-0-84.1
32544786700256,904-2-90
42545775747287,886-3-22
5254675268382,053-2-14.4
625471,2651,084274,510-0-7
72548452423130,674-0-80
82549622589416,289-1-79
92550471467296,572-2-96.2
102551511543270,367-1-63
112552332369193,948-0-75
122553206237156,827-1-89.5
132554261323187,439-3-57
142555175207107,666-1-96
152556200240166,923-0-69
162557224211148,086-0-58
172558434507489,569-2-24.5
182559296371345,580-0-25
192560395564793,130-0-86
2025611,1251,229778,392-0-14
2125621,3891,629588,491-3-31
 
รวม
11,42911,8296,157,933-0-36.7
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :