หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
No.ปี จัดตั้งใหม่ ต่ออายุ สะสมที่ยังมีอายุโครงการ
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1
56
--1277-0-872277-0-87
2
2542
115,785-1-261100-0-0185,885-1-26
3
2543
665170,303-1-865243,731-3-67824231,689-0-29
4
2544
672247,301-1-575539,058-3-371,700527,118-3-46
5
2545
722270,318-1-376032,798-1-292,568840,100-3-57
6
2546
67581,535-2-90.46211,692-2-373,399930,870-0-7.4
7
2547
1,045265,576-0-468936,946-1-344,6691,239,910-2-45.4
8
2548
415129,155-1-86326,033-2-625,1361,383,665-1-49.4
9
2549
578396,315-0-225141,605-2-975,0471,569,379-3-18.4
10
2550
407227,588-2-80.27028,677-3-04,7351,560,032-0-82.6
11
2551
486226,129-2-678970,990-0-834,4891,553,178-3-51.6
12
2552
309154,398-2-8710464,627-3-24,0741,661,306-2-83.2
13
2553
221147,999-2-34.514997,558-3-643,2831,621,915-3-94.7
14
2554
254160,550-3-55272180,618-2-403,3681,798,805-2-58.7
15
2555
187102,534-1-7416165,800-3-42,9521,487,437-1-11.7
16
2556
202115,616-2-22219130,281-1-382,8701,500,842-2-29.5
17
2557
182137,901-3-88149116,538-3-982,5981,426,618-3-89.5
18
2558
482478,001-2-99.5164151,174-2-962,8171,847,577-2-38
19
2559
317325,228-3-82236273,369-3-172,8672,101,078-1-8.5
20
2560
532777,672-2-4130131,925-0-83,0642,770,419-1-73.5
21
2561
1,178755,257-1-4712185,617-3-184,0343,415,383-2-29.5
22
2562
1,484518,842-3-61562289,665-2-565,6404,010,352-2-23.5
เงื่อนไขแสดงแผนภูมิ :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :