หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
สรุปการจัดตั้งโครงการป่าชุมชน รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่จัดตั้ง : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(หมู่บ้าน)
จำนวน
(โครงการ)
พื้นที่ป่าชุมชน
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 400871996,857-3-59.8 191 / 680
   - เชียงใหม่219679868,419-2-18 0 / 679
   - ลำพูน181192128,438-1-41.8 191 / 1
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 629530280,459-0-32 1 / 529
   - พะเยา32922685,206-2-31 1 / 225
   - เชียงราย300304195,252-2-1 0 / 304
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 535590802,267-1-97 0 / 590
   - ลำปาง387442721,354-0-9 0 / 442
   - อุตรดิตถ์14814880,913-1-88 0 / 148
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 816741647,174-3-98 542 / 199
   - กำแพงเพชร298218106,743-0-27 135 / 83
   - ตาก351356434,583-3-11 279 / 77
   - สุโขทัย167167105,848-0-60 128 / 39
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 269333162,508-2-3 178 / 155
   - ลพบุรี7198105,685-3-42 46 / 52
   - สิงห์บุรี66712,567-3-97 0 / 71
   - ชัยนาท497724,999-1-74 45 / 32
   - สระบุรี838729,255-0-90 87 / 0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1,1711,149335,220-2-90 0 / 1149
   - บึงกาฬ65676,641-0-61 0 / 67
   - หนองบัวลำภู18220857,335-2-71 0 / 208
   - อุดรธานี50644176,545-1-16 0 / 441
   - เลย216221173,430-0-74 0 / 221
   - หนองคาย20221221,268-1-68 0 / 212
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 1,4231,474391,288-0-3 3 / 1471
   - ขอนแก่น39637067,864-3-69 3 / 367
   - มหาสารคาม16231959,922-2-20 0 / 319
   - ร้อยเอ็ด37531766,651-3-35 0 / 317
   - กาฬสินธุ์18918890,657-3-70 0 / 188
   - มุกดาหาร602280106,190-3-9 0 / 280
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 975751374,690-0-13.6 0 / 751
   - นครราชสีมา347211116,254-1-1.2 0 / 211
   - บุรีรัมย์19315477,556-1-32 0 / 154
   - สุรินทร์14614032,922-3-95 0 / 140
   - ชัยภูมิ289246147,956-1-85.4 0 / 246
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) 32636157,121-2-7.5 0 / 361
   - ชลบุรี48545,606-2-69.5 0 / 54
   - ระยอง9511014,072-1-82 0 / 110
   - จันทบุรี11512415,621-0-44 0 / 124
   - ตราด687321,821-1-12 0 / 73
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 296272212,282-2-0 0 / 272
   - ราชบุรี889540,366-1-51 0 / 95
   - กาญจนบุรี13310995,858-2-49 0 / 109
   - สุพรรณบุรี756876,057-2-0 0 / 68
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 27431271,384-3-61 94 / 218
   - สุราษฎร์ธานี9913039,730-1-52 5 / 125
   - ระนอง57595,577-3-22 0 / 59
   - ชุมพร11812326,076-2-87 89 / 34
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 22826835,353-1-3 0 / 268
   - นครศรีธรรมราช787612,469-0-5 0 / 76
   - ตรัง7912017,649-1-71 0 / 120
   - พัทลุง71725,234-3-27 0 / 72
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) 12514332,632-0-56 80 / 63
   - สงขลา9910524,677-1-37 58 / 47
   - สตูล18307,536-0-30 14 / 16
   - ปัตตานี88418-2-89 8 / 0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 8788231,358-1-75 0 / 88
   - แม่ฮ่องสอน8788231,358-1-75 0 / 88
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 708678445,641-1-31 0 / 678
   - แพร่446398289,785-1-79 0 / 398
   - น่าน262280155,855-3-52 0 / 280
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 243302143,130-2-99 0 / 302
   - นครสวรรค์13013467,624-2-44 0 / 134
   - อุทัยธานี6911168,424-2-23 0 / 111
   - พิจิตร44577,081-2-32 0 / 57
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 444537436,824-0-50 52 / 485
   - พิษณุโลก152240254,307-0-57 0 / 240
   - เพชรบูรณ์292297182,516-3-93 52 / 245
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 8471,228223,077-0-15 383 / 845
   - สกลนคร24063852,582-1-34 326 / 312
   - นครพนม30631064,303-3-72 57 / 253
   - มุกดาหาร602280106,190-3-9 0 / 280
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 898894219,869-3-70 187 / 707
   - ศรีสะเกษ2258120,603-1-57 0 / 81
   - อุบลราชธานี31137297,021-1-79 0 / 372
   - ยโสธร24030665,296-1-19 187 / 119
   - อำนาจเจริญ12213536,948-3-15 0 / 135
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 17720539,997-2-8 0 / 205
   - ฉะเชิงเทรา434614,179-2-88 0 / 46
   - ปราจีนบุรี55667,535-1-27 0 / 66
   - นครนายก44840-1-4 0 / 4
   - สระแก้ว758917,442-0-89 0 / 89
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 15817781,387-2-24 0 / 177
   - เพชรบุรี10511469,210-2-40 0 / 114
   - ประจวบคีรีขันธ์536312,176-3-84 0 / 63
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 14115763,500-0-63 8 / 149
   - กระบี่545725,925-2-0 0 / 57
   - พังงา849035,191-3-79 0 / 90
   - ภูเก็ต3102,382-2-84 8 / 2
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส 7717024,688-2-13 3 / 167
   - ยะลา75312,025-1-91 0 / 53
   - นราธิวาส7011712,663-0-22 3 / 114
รวม
11,24712,2316,308,716-1-71.9 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :