หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน แปลงวนเกษตร สวนสาธารณะ


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนแปลงวนเกษตร  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 179 รายการ
ปีเริ่มแปลงวนเกษตรเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    หมุ่ทีี่ 10 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
30 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านปากบัง
    หมุ่ที่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
50 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยหิน
    หมู่ที่ 5 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
30 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านบึงต้นชัน
    หมู่ที่ 4 ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
40 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน (พื้นที่ป่า พ.ร.บ. พ.ศ. 2484)
    หมู่ที่ 5 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
40 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาวังม่าน (พื้นที่ป่าสงวน ป่ากะเฉด-เพ-แกลง)
    หมูที่ 5 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
120 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่
    หมู่ที่ 3 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 - 2 - 57
2557 ป่าชุมชนบ้านพุตูม
    ต.พุตม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
97 - 2 - 52
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หมุ่ที่ 10,13 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
100 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาพระยาเดินธง
    ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
200 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยกาน
    หมู่ที่ ต.บ้านโอ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
50 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก
    หมู่ที่ 17 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
50 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำ
    หมู่ที่ 4 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
70 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านดินนา
    หมู่ที่ 2 ต.คลองพน อ.ตลองท่อม จ.กระบี่
150 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
    หมุ่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
200 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า
    หมู่ที่ 5 ต.มะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
100 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายุง
    หมู่ที่ 9 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
100 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนโนนใหญ่
    ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
200 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านครน
    หมุ่ที่ 3 ต.ครน อ.สวร จ.ชุมพร
150 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    หมู่ที่ 2 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
100 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านดอยโตน
    หมู่ที่ 10 ต.ป่าพลู อ.บ้านโอ่ง จ.กระบี่
150 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    หมู่ที่ 4 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
200 - 0 - 0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาทอก
    หมู่ที่ 5 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
70 - 0 - 0
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองดุม
    หมุ่ที่ 2 ต.หนองวัวซอ อ.กัทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
60 - 0 - 0
2556 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    หมู่ที่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
58 - 0 - 0
 
รวม
12,142-2-9
12345678
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :